Markt duurzaam beleggen volwassen

MeesPierson en Triodos Bank beginnen samen een joint venture voor duurzaam vermogensbeheer. Het wachten is nog op de vergunning van toezichthouder AFM. Maar als die er eenmaal is, kan Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management, zoals de nieuwe dochter voluit heet, officieel van start. Het is daarmee de eerste vermogensbeheerder die zich exclusief richt op de duurzame beleggingsmarkt. En met een beheerd vermogen van euro 300 mln van ruim 230 klanten ook in één klap de grootste.

Pim Mol, lid van de raad van bestuur van MeesPierson en Peter Blom, bestuursvoorzitter van Triodos Bank zijn de trotse vaders. Mol: ‘We wilden samen iets offensiefs doen. Iets wat de markt op een hoger niveau kon brengen en wat ons kon onderscheiden van de rest.’ ‘En’, voegt Blom daaraan toe, ‘de markt voor duurzaam beleggen is er klaar voor. Het is een volwassen markt waar deze nieuwe dienstverlening niet kan ontbreken.’

Volgens Mol hebben stichtingen en verenigingen die nog niet duurzaam beleggen maar dat eigenlijk wel zouden moeten doen wegens hun achtergrond, nu geen excuus meer om het niet te doen. ‘Niet-gouvernementele organisaties kunnen nu niet meer zeggen dat er qua grootte en qua kennis geen partij voor hen is. Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Stichting Kinderpostzegels behoren niet voor niets tot onze klanten.’

MeesPierson en Triodos Bank zijn al bekend met elkaar. In 1999 hebben ze, samen met PGGM, Dutch Sustainability Research (DSR) opgericht. Blom: ‘DSR biedt de expertise over hoe bedrijven presteren op het gebied van duurzaamheid, maar ook van integriteit en deugdelijk bestuur.’ De macro-economische en pure financiële analyse komt van MeesPierson.

Mol en Blom willen zich niet al te hard op de borst slaan, maar de kracht van de nieuwe joint venture is dat MeesPierson een goede reputatie heeft met vermogensbeheer en Triodos Bank een uitstekende naam bij duurzaam beleggen. Maar de vraag is of ze elkaar wel gevonden zouden hebben als ze niet eerst DSR zouden zijn begonnen? Blom: ‘Misschien, maar het voordeel van de huidige constructie is ook dat we qua duurzaam belegd vermogen ongeveer even groot zijn en dat we allebei 50% van de joint venture bezitten. We zijn gelijkwaardig.’

Mol is te spreken over de complementariteit: ‘Wij hadden behoefte aan meer duurzame kennis, Triodos had behoefte aan een vermogensbeheerder. Deze nieuwe samenwerking is voor ons heel spannend, ook omdat de beleggingswereld heel conservatief is. We weten dat beleggen met meer gewetensrust hetzelfde rendement oplevert als traditioneel beleggen, maar we willen beter. Daarom moet er meer onderzoek worden gedaan. Met geld van onze stichting Maatschappelijk Vermogen gaan we zelf onderzoeken hoeveel beter deugdelijk beleggen in een duurzame ontwikkeling uitpakt.’

Blom hoopt van harte dat de concurrentie aanhaakt bij dit nieuwe vermogensproduct. ‘We staan aan de vooravond van een enorme ontwikkeling. Wij willen de koplopers blijven. Dat is nodig om het hele niveau omhoog te trekken. De bedrijven die achterlopen op duurzaamheid kunnen er nu wel uit.’

Vooralsnog mikken de moeders op Nederlandse klanten, maar er is reeds buitenlandse belangstelling voor exclusief duurzaam vermogensbeheer.

Samen in duurzaam vermogensbeheer omdat…
78% van de klanten van MeesPierson aangeeft duurzaam beleggen belangrijk te vinden

De grotere klanten van Triodos Bank behoefte hebben aan meer expertise op gebied van private banking

De markt een groeipotentieel heeft van euro 700 mln per jaar

De joint venture Triodos MeesPierson streeft naar een beheerd vermogen van euro 1 mrd, nu is dat euro 300 mln

Klanten met minstens een vrij belegbaar vermogen van euro 1 mln kunnen meedoen. Bij een kleiner vermogen worden de duurzame fondsen aanbevolen.

Share Button