Groei ASN Bank 2004 zet in 2005 versneld door

Bron
ASN Bank

Steeds meer consumenten kiezen ervoor om hun geld op een rekening te zetten die naast een goed rendement ook een bijdrage levert aan de wereld van morgen.

In het eerste kwartaal van 2005 werden bijna 25.000 nieuwe rekeningen bij de ASN Bank geopend, waaronder ruim 15.000 van nieuwe klanten. Deze unieke eerste kwartaalcijfers liggen in het verlengde van de prestaties die de ASN Bank in 2004 heeft geleverd.

* In 2004 nam het totaalbedrag onder beheer met 18% toe tot ruim 2,3 miljard euro;
->de spaargelden zijn met 16% gegroeid tot bijna 1,7 miljard euro;
->het beheerd vermogen van de ASN Beleggingsfondsen is met 21% gegroeid tot ruim 680 miljoen euro.

* De nettowinst werd in 2004 meer dan verdubbeld tot 5,8 miljoen euro.

Nieuwe marketingstrategie werkt stimulerend

In 2004 is de bank van start gegaan met een nieuwe marketingstrategie waarbij het accent nog meer dan tevoren ligt op het overtuigen van de bewuste consument. Het resultaat is dat de spaargelden in 2004 met 232 miljoen euro zijn gegroeid. Deze groei komt voornamelijk voor rekening van nieuwe klanten. In 2004 zijn 23.000 nieuwe rekeningen geopend, waarvan de helft Internetspaarrekeningen. En ondanks het matige beursklimaat en de voortdurende terughoudendheid bij particuliere beleggers, leverde de nieuwe campagne ook een stijging in vermogensomvang van alle ASN Beleggingsfondsen op. Samen groeiden zij met circa 21% tot 681 miljoen euro.

Particulier neemt initiatief, institutionele belegger blijft achter

Algemeen directeur Ewoud Goudswaard: ‘2004 is een heel goed jaar voor de ASN Bank geweest. Niet alleen wisten wij als een van de weinige in de beleggingsmarkt een forse groei met de beleggingsfondsen te realiseren, ook het duurzaam sparen via internet heeft een grote vlucht genomen. De enorme groei in het eerste kwartaal van 2005 laat zien dat deze groei zich nu zelfs versneld voortzet.’ Volgens Goudswaard verwelkomt de ASN Bank op dit moment ruim 1500 nieuwe klanten per week. ‘Dat zegt niet alleen iets over de toegankelijkheid en het goede rendement van de ASN Bank, maar ook bewijst het dat het vooral de particulier is die het initiatief blijft nemen als het gaat om duurzaam sparen en beleggen.’

Goudswaard constateert opnieuw dat de institutionele belegger achterblijft als het gaat om daadwerkelijk handelen: ‘Het blijft daar toch vooral een met de mond beleden betrokkenheid. Terwijl tegelijkertijd het bedrijfsleven juist grote vorderingen maakt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar wordt serieus en strategisch nagedacht over concreet beleid ten aanzien van maatschappelijk vraagstukken zoals milieu, kinderarbeid en mensenrechten. Er worden positieve resultaten geboekt, maar er kan nog veel verbeteren. Als ASN Bank zullen wij onze rol als aanjager van dat proces verder intensiveren. Daarin gesteund door een snel groeiend aantal klanten.’

Ongekende groei in eerste kwartaal 2005

De marketingstrategie die werd ingezet in verslagjaar 2004, leidt ook in het eerste kwartaal van 2005 tot een ongekende groei in aantallen nieuwe klanten en totaal beheerd vermogen. Tot en met week 13 mocht de ASN Bank in 2005 ruim 15.000 nieuwe klanten verwelkomen en werden er bijna 25.000 nieuwe rekeningen geopend. Het totaal beheerd vermogen passeerde in het eerste kwartaal van 2005 al de grens van 2,5 miljard euro. Als deze lijn wordt voortgezet, belooft 2005 veruit het beste jaar uit de geschiedenis van de ASN Bank te worden.

Share Button