Campagne ‘Mijn Geld. Goed Geweten?’ heeft vier grote banken ontwapend

Sinds oktober 2003 voert Netwerk Vlaanderen samen met haar vredespartners Vrede, Forum voor Vredesactie en voor Moeder Aarde campagne tegen de investeringen van Belgische bankgroepen in wapens. Onder druk van de campagne ‘Mijn Geld. Goed Geweten?’ hebben vier grote bankgroepen hun investeringen in de wapenindustrie teruggeschroefd. Op politiek vlak is België het eerste land dat beleggingsfondsen verbiedt te investeren in producenten van antipersoonsmijnen. Deze resultaten worden vandaag bekend gemaakt in het rapport ‘Banken ontwapenen’ van Netwerk Vlaanderen.

Vier grootbanken schrappen investeringen in de wapenindustrie
Na KBC (2004) en ING (maart 2005) hebben nu ook Dexia en Fortis een nieuw wapeninvesteringsbeleid ontwikkeld.
Fortis heeft beslist niet meer rechtstreeks te investeren in producenten van antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens, kernwapens en clustermunitie.
Dexia gaat nog verder door het grootste gedeelte van de wapenindustrie uit te sluiten. Niet alleen de meest controversiële wapens, maar ook bijvoorbeeld gevechtsvliegtuigen, conventionele munitie, onderzeeërs en munitiefabrieken worden niet meer gefinancierd door Dexia.
ING had reeds vorige maand aangekondigd zich terug te trekken uit een aantal controversiële wapensystemen: antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens, clustermunitie, kernwapens en uraniumwapens.
Voor alle drie de bovenstaande banken geldt het nieuwe beleid enkel voor de eigen financieringen en directe investeringen. Beleggingsfondsen, die deze banken aanbieden aan hun beleggers blijven ongewijzigd investeren in (zelfs heel controversiële) wapens. Voor de vredevolle belegger is er bij deze banken dus nog geen reden tot gerustzijn.
Bij KBC daarentegen wordt het beleid consequent doorgetrokken. Producenten van wapensystemen, die volgens KBC niet door de beugel kunnen, worden over de hele lijn uitgesloten. Ook de KBC-beleggingsfondsen beleggen dus niet meer in antipersoonsmijnen, clustermunitie, uraniumwapens en biologische en chemische wapens.
Enkel bij AXA is er weinig of geen beweging. Op internationaal vlak sluit AXA investeringen in antipersoonsmijnen zelfs niet uit. AXA België heeft wel Singapore Technologies Engineering, een Singaporaanse producent van o.a. antipersoonsmijnen, uit haar beleggingsfondsen verkocht. Maar hiermee conformeert AXA België zich gewoon met de nieuwe Belgische wetgeving.

België verbiedt investeringen in antipersoonsmijnen
Naar aanleiding van de campagne werd in juni 2004 een wetsvoorstel van Philippe Mahoux (PS) in juni 2004 goedgekeurd in het Belgische Parlement. Deze wet verbiedt beleggingsfondsen om te investeren in bedrijven die antipersoonsmijnen maken, gebruiken of stockeren. België is hiermee het eerste land in de wereld dat een dergelijke wetgeving invoert.

Werk aan de winkel
Netwerk Vlaanderen en haar vredespartners zijn tevreden over deze eerste resultaten van de campagne. Desalniettemin liggen er nog heel wat uitdagingen op de plank.
Geen enkele bank heeft zich volledig teruggetrokken uit de wapenindustrie. Dit betekent dan ook dat deze bankgroepen het risico blijven lopen betrokken te raken bij bedenkelijke wapenleveringen.

Bovenstaande banken hebben ondertussen ook begrepen dat openheid over hun wapeninvesteringsbeleid belangrijk is. Maar een volledige transparantie is nodig om ook de uitvoering van hun nieuwe beleid controleerbaar te maken.
Nu een aantal van de belangrijkste bankgroepen in België de koe bij de horens gevat hebben, lijkt de tijd rijp voor sectoriële initiatieven. Febelfin , BVB en BEAMA zijn aangewezen fora om hier werk te maken.
Op politiek vlak moet het investeringsverbod in antipersoonsmijnen zeker nog uitgebreid worden naar alle vormen van investeringen en financieringen. Hierover ligt een wetsvoorstel klaar in de Belgische Senaat. Ook wat betreft het opleggen van transparantienormen voor financiële instellingen is er op politiek vlak nog veel werk.

Gesterkt door de resultaten van deze campagne nemen Netwerk Vlaanderen en haar vredespartners de taak op zich om vredesorganisaties, humanitaire organisaties, bankwatchers, politici en campagnes wereldwijd op te roepen de druk op banken op te voeren om hun investeringen in de wapenindustrie stop te zetten.

Share Button