Financiële sector ontwikkeling cruciaal voor behalen Millennium Development Goals

Bron
NFX

Armoedebestrijding moet primair worden gedreven door de private sector. Banken spelen hierbij een cruciale rol. Ontwikkelingshulp is zeker belangrijk en overheden zijn verantwoordelijk voor het scheppen van het juiste bedrijfsklimaat. Maar als kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden niet worden bereikt door financiële instellingen, kunnen ze moeilijk hun armoede ontgroeien.

Deze stelling wordt geponeerd door NFX: Netherlands Financial Sector Development Exchange. Dit is een publiek-privaat platform waar de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken de krachten bundelen met ABN Amro, ING, Fortis, Rabobank, Triodos Bank en ontwikkelingsbank FMO. Doel is om financiële sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden te bevorderen.

De ontwikkeling van de financiële sector speelt een essentiële rol bij armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Dit belang wordt veronachtzaamd door Jeffrey Sachs in zijn recent verschenen rapport Investing in development – A practical plan to reach the Millennium Development Goals. In tegenstelling tot Sachs is NFX van mening dat bestrijding van de armoede primair wordt gedreven door de private sector, en dat de financiële sector hier een belangrijke plek in heeft.

Niet alleen microkrediet
In de afgelopen jaren is al veel bereikt met microkrediet. Dat is het lenen van kleine sommen geld aan arme boeren en kleine zelfstandigen in ontwikkelingslanden, soms door banken en vaak door ontwikkelingsorganisaties. Maar ‘microfinance’ is niet altijd de enige oplossing om achtergestelde groepen in ontwikkelingslanden te bedienen. Er moet ook worden gezocht naar duurzame oplossingen waardoor commerciële banken in ontwikkelingslanden de onderkant van de markt weten te vinden. Wanneer bijvoorbeeld mensen hun geld op een bankrekening kunnen zetten ontstaan lokaal spaartegoeden die ook weer lokaal kunnen worden aangewend. Dat is duurzaam investeren in de financiële sector, aldus NFX.
Het stimuleren van financiële sector ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de Millennium Development Goals.

Simpele principes voor financiële sector ontwikkeling
Tijdens de Wereldbank conferentie in Amsterdam presenteert NFX vandaag een aantal simpele principes gericht op een praktische insteek bij de financiële ontwikkeling van “bankloze” gebieden in ontwikkelingslanden. Deze principes worden in een position paper geillustreerd door een aantal cases waarbij publiek private samenwerking tussen banken en overheid een bijdrage levert aan financiele sector ontwikkeling en armoedebestrijding.

De principes zijn:

Bedienen van armen moet een business opportunity worden. Commerciële financiële instellingen moeten leren om het marktpotentieel van de “poor and unbanked” te herkennen. De specifieke behoeften en karakteristieken van deze klanten moeten worden vertaald in toegesneden financiële producten.
Kijk verder dan microfinanciering. Naast microfinanciering zijn er nog vele andere mechanismen die op een duurzame manier bancaire producten kunnen leveren. Bijvoorbeeld door postaal bankieren en het inzetten van mobiele netwerken.
Maak gebruik van bewezen concepten. Bestaande bancaire concepten in ontwikkelde landen zijn vaak toepasbaar in nieuwe omgevingen. Ervaringen hiermee opgedaan in de afgelopen decennia geven daarom belangrijke lessen voor ontwikkeling van financiële stelsels in ontwikkelinglanden.
Multilaterale banken en donoren moeten commerciële banken op weg helpen. Ontwikkelingsbanken en –instellingen kunnen een belangrijke rol spelen door commerciële instellingen “mee te trekken” naar moeilijker markten door vermindering van risico’s van commerciële en politieke aard.

De leden van NFX zijn gecommitteerd aan vertaling van bovenstaande mechanismen in concrete activiteiten in een aantal ontwikkelingslanden. NFX richt zich op dit moment op een aantal landen in Afrika (Tanzania, Uganda), Oost-Europa (Macedonië) en Centraal-Azie (Armenië).

Share Button