SNS Asset Management: Beheerder doet waar hij het best in is

Om zich beter te kunnen profileren als duurzame vermogensbeheerder besteedt SNS Asset Management een deel van zijn beleggingsportefeuille uit. ‘Beter een beperkt aantal activiteiten heel goed doen, dan een groot aantal activiteiten half.’

SNS Asset Management heeft voor ongeveer euro 400 mln aan buitenlandse aandelen uit zijn beleggingsportefeuille overgedragen aan externe vermogenspartijen. Een van die partijen is het Britse Barclays Global Investors, dat voor meer Nederlandse instellingen vermogen beheert. Reden van de inkoop is dat de vermogensbeheerdochter van SNS Reaal Groep niet de hele portefeuille zelf actief wil blijven beheren. ‘Beter een beperkt aantal activiteiten heel goed doen, dan een groot aantal activiteiten half’, luidt het motto.

Het overgrote deel van het vermogen, dat in totaal euro13 mrd groot is, blijft de instelling zelf actief beheren. Dat beheer richt zich niet alleen op de traditionele economische dimensie van beleggen, maar houdt ook rekening met maatschappelijk verantwoord ondernemen en zorg voor het milieu. De organisatie wil zich meer profileren als duurzame belegger. Duurzaam beheer doet zij onder meer al voor zusterbedrijf en duurzame bank ASN, en voor pensioenfonds PGGM. Door activiteiten uit te besteden ontstaat ruimte om het specialisme verder te ontwikkelen.

‘We deden eerst alle activiteiten van de beleggingsportefeuille zelf, we willen nu de diepte in’, zegt hoofd institutionele klanten Joos Grapperhaus van SNS Asset Management. De nieuwe aanpak moet zich ook vertalen in hogere rendementen en lagere kosten. Uitgangspunt is een ‘integrale beleggingsoplossing’ te blijven aanbieden, waarop veel klanten prijs stellen. De toenemende complexiteit van een totaaloplossing komt het beleggingsrendement echter niet ten goede. Door focus en standaardisatie aan te brengen kan die ontwikkeling worden gekeerd.

Het accent bij de nieuwe opzet van beheeractiviteiten komt bij Europese vastrentende waarden te liggen en wat betreft aandelen is de focus Nederland en zogeheten ‘large cap’-bedrijven in Europa. De meeste overige beleggingsonderdelen worden ingekocht bij externe vermogensbeheerders. Inkoop geldt met name voor het passief aandelenbeheer, dat tot nu toe niet werd aangeboden. Door indexproducten in te zetten kan een klant het totaalrisico van zijn portefeuille verminderen.

Het overgrote deel van het passieve beheer van aandelen Europa, de VS en Verre Oosten is in handen gegeven van Barclays Global Investors (BGI), een grote speler op dat gebied. SNS heeft daar euro 350 mln uitbesteed. Directeur Marko van Bergen van BGI Benelux constateert een trend dat beheerders hun handen vrij willen hebben om zich beter op hun kerntaak te kunnen concentreren. Grapperhaus van SNS ziet overigens het liefst dat het indexdeel zo klein mogelijk blijft: ‘We willen te boek blijven staan als actieve belegger.’

SNS is voor Barclays niet de eerste Nederlandse partij die indexproducten afneemt. Het beheert enkele tientallen miljarden van instituten, voornamelijk pensioenfondsen. De organisatie ziet echter ook steeds meer geld in haar richting gaan, van instellingen uit dezelfde hoek als SNS.

Een ‘beperkt bedrag’ aan actief beheerde aandelen uit het Verre Oosten is uitbesteed aan beheerders van Schroders en JP Morgan Fleming. Voor ‘small cap’ Europa is Kempen & Co geselecteerd, dat ook vastgoed Europa beheert. Voor nieuwe beleggingscategorieën hedge funds, private equity, ‘emerging market debt’ en dergelijke zijn nog geen beheerders uitgekozen. Voor het actieve beheer van VS-aandelen heeft SNS een Amerikaanse partij op het oog. SNS probeert een deel van dit beheer een duurzaam karakter te geven, zoals dat voor meer onderdelen geldt.

SNS wil, zeker wat betreft de aandelenportefeuille, die euro 2,2 mrd groot is, helemaal overstappen op duurzaam beleggen. Daarvoor is de organisatie kortgeleden aangepast. Op de afdeling beleggingsonderzoek zijn analisten voor de disciplines ‘people’ en ‘planet’, die voorheen samen een team vormden, samengevoegd met analisten die zich richten op traditionele beleggingsanalyse (‘profit’). Grapperhaus denkt dat SNS daarmee de eerste vermogensbeheerder in Europa is die de drie disciplines van beleggingsanalyse integreert.

Voor de beoordeling van het corporate governance-beleid door Europese bedrijven maakt SNS gebruik van de Brusselse adviseur Deminor. Niet-Europese aandelenresearch koopt SNS ook in: voor Azië is dat bij Good Bankers in Tokio, voor Amerikaanse research zijn er kandidaten geselecteerd, zoals KLD Research en Innovest.

‘Eén activiteit zullen we altijd zelf blijven doen’, zegt Grapperhaus, ‘en dat is het beheer van de wereldwijde portefeuille van ASN.’ Dit is het duurzame visitekaartje van SNS Asset Management. ASN Bank belegt ook in aandelen die afwijken van de pan-Europese index die SNS zelf hanteert.

Ton Dieten

Share Button