Een boom is een boom, dus geen krediet

Een miljoenenbelegger in teakplantages botst met De Nederlandsche Bank in de rechtszaal. Vraag: is een boom wel een boom?

De Nederlandsche Bank (DNB) vertelt ‘onwaarheden’. De toezichthouder is ‘vooringenomen’ en ‘blaast hoog van de toren’. Advocaat Guido Roth neemt geen blad voor mond. Zijn cliënt is Goodwood Investments. Volgens DNB heeft de grootste aanbieder van teakfondsen in Nederland jarenlang illegaal garantieproducten verkocht. DNB heeft een verkoopverbod opgelegd. Goodwood ontkent en vecht dit besluit aan bij de rechter in kort geding.

Er staat veel op het spel voor de branche. Teakbeleggers hebben een slechte naam, maar doen uitstekende zaken. In totaal heeft de branche, die amper onder toezicht staat, ruim euro 400 mln onder beheer.

Een bijdrage daaraan vormen de laatste jaren vooral garantieproducten, die een antwoord vormen op het ongeduld van beleggers die geen twintig jaar willen wachten voordat de teakbomen rijp zijn voor de kap. Om aan dat ongeduld tegemoet te komen, hebben beleggers de mogelijkheid om hun participaties in de bosbouwprojecten tussentijds terug te verkopen aan de teakfondsen.

Goodwood heeft in de afgelopen twee jaar voor euro 80 mln van deze garantieproducten aan particulieren verkocht. Maar zijn marktaandeel dreigt af te kalven nu het fonds onder vuur ligt van DNB. Tot dat conflict is opgelost weigeren tussenpersonen zijn garantieproducten te verkopen.

DNB stelde gisteren dat de beleggers vooral afkomen op de garantie en niet zozeer op de uiteindelijke uitkering van de teakbelegging. De toezichthouders vinden dat het dan gaat om het aanbieden van beleggingen waarbij prospectussen en vergunningen nodig zijn.

Advocaat Roth van Goodwood is het daar mee oneens. ‘Een boom is een boom, en dus geen krediet.’ Hij zou graag een oordeel van de rechter willen. De advocaat begrijpt niets van ‘de ommezwaai’ van DNB. Eerder zijn vergelijkbare producten wel goedgekeurd, zegt Roth.

‘Dat Barbertje moet hangen is onzin’, zegt advocaat Arjen Tillema namens DNB. Hij zegt dat DNB genoeg redenen heeft ‘om niet te vertrouwen op de blauwe ogen van Goodwood’. Het fonds staakte eind december vrijwillig de verkoop van garantieproducten. Maar volgens DNB zijn er toch nog contracten verkocht. De centrale bank onderstreept zijn stelling met de mededeling dat de mensen achter het bedrijf het eerder met DNB en justitie aan de stok hebben gehad.

Goodwood-oprichter Laurens Brouns voelt zich ‘in de hoek gedrukt’ door DNB. ‘Ik wil niemand bedotten, alles gaat volgens de regels.’ Hij verkoopt inmiddels nieuwe teakproducten zonder garantie. ‘Deze lopen lang niet zo goed, mede vanwege de onrust.’

Share Button