Strengere eisen voor Regeling Groenprojecten

Binnenkort moeten Groen-Labelkassen aan strengere eisen gaan voldoen om nog voor de Regeling Groenprojecten in aanmerking te komen. Dit stelt staatssecretaris Pieter van Geel van Milieu in het ontwerp Regeling Groen beleggen dat hij op 7 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor financieringen die vallen onder de regeling kan een lagere rente worden betaald. In het ontwerp staat tevens dat er een periodieke aanscherping van eisen zal zijn voor Groen- Labelkassen.

Om nog voor extra belastingaftrek in aanmerking te komen in 2005 zijn meer punten nodig. Het aantal punten wordt bepaald met behulp van een maatlat. Tevens wordt het projectvermogen voor kassen gebonden aan een maximum. Dit bedrag zal 100 euro per m2 glas bedragen. Voor de berekening van deze projectkosten is het mogelijk dat de kosten van de warmtekrachtinstallatie niet worden meegenomen.

Inzake de stookinstallatie is er voortaan de verplichting om een warmtepomp te combineren met opslag van koude en warmte in de bodem of een gesloten bodemwarmtewisselaar. Nieuw is ook dat de nog experimentele gesloten kas in de regeling is opgenomen.

De Regeling Groenprojecten is ook van belang voor de akkerbouw, biologische landbouw, natuurbeheerprojecten en voor bedrijven met windmolens. Boeren die mest willen verwerken kunnen geen beroep op de regeling doen.

De precieze technische eisen die bijvoorbeeld aan Groen- Labelkassen worden gesteld, zijn opgenomen in bijlages bij de regeling. De volledige tekst van het ontwerp Regeling Groen beleggen 2005 is te vinden op de website van het ministerie van VROM.

Share Button