Philips wederom meest actief met duurzaam ondernemen onder AEX-bedrijven

Van alle grote Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen scoort Philips wederom het hoogste op het gebied van duurzaamheid. Versatel is hekkensluiter. Dit blijkt uit een studie naar duurzaamheid onder AEX-ondernemingen die Dutch Sustainability Research (DSR) vandaag presenteert. Evenals in het DSR-rapport van 2004 scoort Philips het beste op duurzaamheid van alle AEX-bedrijven.

In Europees verband scoren de Nederlandse ondernemingen een derde plaats. In het Verenigd Koninkrijk zijn de meeste duurzame beursgenoteerde fondsen. Belgische bedrijven scoren het slechtst op gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheidscore AEX-ondernemingen loopt sterk uiteen
Om een goed beeld te krijgen van de prestaties op gebied van duurzaamheid van een AEX-bedrijf (rekening houdend met de verschillende producten en activiteiten van de bedrijven), zijn de prestaties van een onderneming afgezet tegen het Europese gemiddelde van de bedrijfstak waarin de onderneming actief is. De duurzaamheidprestaties van de AEX-bedrijven kunnen hierdoor onderling vergeleken worden door de mate waarin een AEX-bedrijf relatief in zijn eigen bedrijfstak voor- of achterop loopt, af te zetten tegen de mate waarin een ander AEX-bedrijf relatief in een andere bedrijfstak voor- of achterop loopt.

De totaalscore op gebied van duurzaamheid van de AEX-ondernemingen loopt sterk uiteen en laat een grote middengroep zien. Philips is topscorer en scoort 45% beter dan het gemiddelde in de bedrijfstak. Reed Elsevier en ABN AMRO volgen op een respectievelijk tweede en derde plaats. Marcel Jeucken, Hoofd Institutionele Relaties DSR: “Opvallend is dat 17 van de 24 AEX-bedrijven[1] beter scoren dan het Europese bedrijfstakgemiddelde waartoe zij behoren. Dit grote aantal laat zien dat Nederlandse bedrijven in Europees perspectief goed presteren.” Bedrijven die niet goed scoren zijn, naast Versatel, Wolters Kluwer, Hagemeyer, IHC Caland en Vedior.

Het onderzoek naar de AEX-ondernemingen is gebaseerd op SiRi Pro, een analyse-instrument dat een kwantitatieve beoordeling van ondernemingen oplevert voor zeven uiteenlopende thema’s: bedrijfsethiek, werknemers, leveranciers, samenleving, milieu, corporate governance en klanten. Deze thema’s gezamenlijk geven een totaalscore voor een onderneming, waarbij de thema’s verschillend gewogen worden tussen bedrijfstakken (zo is het thema milieu meer relevant voor de energiesector dan voor de financiële sector). Het rapport gaat nader in op de prestaties van de AEX-bedrijven voor de verschillende thema’s, wederom afgezet tegen het eigen Europese bedrijfstakgemiddelde.

Hoogvliegers, laagvliegers, trekvogels en struisvogels

Door de gehanteerde methodiek kan het zijn dat een AEX-bedrijf hoog scoort doordat het ofwel zelf goed scoort, ofwel doordat de bedrijfstak waarin het zich bevindt relatief slecht scoort. Jeucken: “We hebben alle Europese bedrijfstakgemiddelden met elkaar vergeleken en vervolgens vier clusters onderscheiden, te weten hoogvliegers, laagvliegers, trekvogels en struisvogels. Struisvogels zijn die AEX-bedrijven die een lage pure totaalscore kennen terwijl de bedrijfstak waarin zij opereren in vergelijking met andere bedrijfstakken zeer hoog scoort.” Struisvogels zijn Hagemeyer, IHC Caland, Numico en Versatel. Jeucken: “In een sector waar al veel op duurzaamheid gebeurt, is achterlopen gevaarlijk omdat het tot reputatieschade kan leiden.”

Ontwikkeling van de prestaties van AEX-bedrijven 2004-2005
Verder heeft DSR een vergelijking gemaakt van de prestaties van de AEX-bedrijven dit jaar ten opzichte van de prestaties vorig jaar. De meeste AEX-bedrijven laten een verbetering zien in hun prestaties tussen 2004 en 2005. De hoogste stijger verbetert haar score met 51% (Hagemeyer) terwijl de grootste daler (Shell) een teruggang laat zien van 8%. Ook Getronics laat een sterke stijging zien. Andere grote dalers zijn DSM en Ahold.

In Europees perspectief laten tenslotte alle sectoren gemiddeld een verbetering van de duurzaamheidprestaties zien. Dit geldt met name voor de software en mediasector. De energiesector laat slechts een zeer geringe verbetering zien. Dit is echter een sector die echter al zeer actief was op het terrein van duurzaamheid, in tegenstelling tot de genoemde media en softwaresectoren. Jeucken: “Deze verbetering bij de meeste AEX-bedrijven en tevens alle Europese sectoren is opvallend en bemoedigend.”

Het rapport ‘Duurzaam ondernemen bij AEX-bedrijven’ is te downloaden via www.dsresearch.nl

Share Button