Harry Hummels en Theo Brouwers benoemd in directie SNS Asset Management

Harry Hummels (46) en Theo Brouwers (45) treden op respectievelijk 1 maart en 1 april in dienst van SNS REAAL Groep. Gezamenlijk zullen zij de functie vervullen van Directeur Commercie van SNS Asset Management, specialist op het gebied van duurzaam vermogensbeheer. Daarnaast zullen zij een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het beleid en profiel van SNS REAAL Groep op het terrein van Verantwoord Ondernemen. Hummels en Brouwers zijn afkomstig van ING, waar zij de afgelopen jaren gezamenlijk de directie vormden van ING Bank Duurzaam Beleggen.

Hans Molenaar, Directeur SNS Asset Management is blij met de komst van beide nieuwe directeuren. “Wij zijn een van de weinige vermogensbeheerders in Europa die op een professionele wijze de aandacht voor duurzaamheid en corporate governance integreren in ons vermogensbeheer. Veel beleggers weten dat nog onvoldoende. Wij zijn vooral bekend in de institutionele markt, maar minder bij religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen en private banking cliënten. Met de komst van Theo en Harry willen wij onze commerciële slagkracht vergroten. Zij hebben in hun voorgaande functie daarmee veel ervaring opgedaan.”

SNS Asset Management, dat tevens de vermogensbeheerder is van ASN Bank, is marktleider op het gebied van duurzaam institutioneel vermogensbeheer in Nederland. Om een goede invulling te geven aan het duurzaamheidsbeleid beschikt SNS Asset Management over een team van 11 analisten die bedrijven beoordelen op basis van een "integrale analyse". Dat betekent dat de analisten niet alleen de financiële situatie van een bedrijf beoordelen, maar tevens nagaan hoe het staat met de governance van de onderneming, het milieubeleid en het sociaal beleid. Daarmee wordt een robuuste analyse gegeven van het gehele strategische beleid van een onderneming, op grond waarvan de beste en meest aantrekkelijke ondernemingen in iedere sector worden geselecteerd.

Naast hun kennis en ervaring op het terrein van duurzaam beleggen brengen Theo Brouwers en Harry Hummels ook aanvullende expertise mee naar SNS REAAL Groep. Samen stonden ze aan de wieg van ING Microfinance Support, welk programma zich richt op het vergroten van de toegang van de allerarmsten in de wereld tot financiële dienstverlening. Tevens waren zij binnen ING Bank verantwoordelijk voor Verantwoord Ondernemen, het terrein waarop Harry Hummels tevens parttime hoogleraar is aan de Universiteit Maastricht.

SNS REAAL Groep benadrukt met de komst van Theo Brouwers en Harry Hummels dat zij een professionele dienstverlener is voor haar klanten, die duidelijk oog heeft voor de sociale, maatschappelijke en milieubelangen.

Share Button