Grote beleggers zwakste schakel op duurzame kapitaalmarkt

Bron
VBDO

De grote institutionele beleggers zijn verworden tot de zwakste schakel op de duurzame kapitaalmarkt. Het besef dat een duurzame ontwikkeling economisch en ethische noodzakelijk is, blijft bij de fondsen ver achter op de vele bedrijven waarin ze beleggen. De fondsen dragen alleen bij aan het uitbannen van kinderarbeid en het bestrijden van het broeikaseffect als het op korte termijn extra rendement oplevert.

Directeur Piet Sprenger van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) trok deze harde en trieste conclusie op het tienjarige verjaardagsfeest van zijn vereniging donderdag in Nunspeet. Sprengers stond op een verder vrolijke dag ook even stil bij ‘wat de afgelopen tien jaar niet zo is gelopen als gehoopt.’
De VBDO-directeur kreeg bijval van Ruud Treffers van het ministerie van buitenlandse zaken, die staatssecretaris Agnes van Ardenne van ontwikkelingssamenwerking verving. ,,Het stemgedrag van institutionele beleggers op aandeelhoudersvergaderingen volgt systematisch het zittende management. De fondsen stemmen dus lang niet altijd duurzaam. De institutionele beleggers moeten hun deuren open voor overleg met ngo’s, zoals de VBDO, voor overleg over hun stemgedrag. Zo krijgen ze een ‘license to vote’. Of zoals Van Aardenne het onlangs verwoorde: ‘put your money where your mouth is’,’’ zo sprak Treffers de pensioenfondsen streng toe.

Het jubileumcongres stond in het teken van het duurzaam ketenbeheer. Een nieuwe speerpunt van de VBDO die de komende jaren bedrijven ook gaat aanspreken op het al dan niet duurzame gedrag van leveranciers. Steeds meer bedrijven besteden steeds meer uit, veelal naar lage lonen landen. Het onderwerp ‘ketenbeheer’ wordt dus van steeds groter belang voor beleggers. Maar ook voor de consument die graag duurzame geproduceerde producten koopt.

Uit de Verenigde Staten was Jonathan Lash ingevlogen. Hij is directeur van het World Resources Institute en geldt als een autoriteit in de financiële wereld. Lash schetste een zeer somber beeld van de toestand van de wereld als gevolg van allerlei milieuproblemen. Veelal veroorzaakt omdat de mens de natuurlijke dynamiek nogal verstoort. Deze problemen brengen grote bedrijfsrisico’s met zich mee. Maar ook kansen: bedrijven die veel investeren in mens, milieu en in een duurzame productieketen doen het beter dan de achterblijvers, betoogde Lash. ,,Bedrijven die investeren in duurzaamheid doen dat niet omdat de directeuren ineens ‘groen’ zijn geworden. Nee, dat zijn gewoon goede zakenlui.’’

De VBDO werd ruimschoots in het zonnetje gezet door diverse sprekers. Hoewel de vereniging klein is (4 medewerkers, 1200 particuliere leden en dertig institutionele leden) speelde de club de afgelopen tien jaar een cruciale rol in de verduurzaming van de kapitaalmarkt, ze verklaarden diverse sprekers. Maar er is nog een lange weg te gaan. ,,Wij willen de richting aangeven met oog voor de dilemma’s van het bedrijfsleven. Niet alle problemen zijn een, twee, drie oplosbaar,’’ sprak Sprengers. Dit najaar zal hij voor de eerste keer de Duurzaam Ketenbeheer Award uitreiken aan het beursgenoteerde bedrijf dat zijn productieketen het best op orde heeft.

Share Button