Klimaatcampagne HIER en klimaathypotheek

Bron
HIER

De klimaatcampagne HIER is nog maar net enkele dagen oud of NGO’s hebben al hoop op succes. In navolging van de Triodos Bank en REAAL Verzekeringen overwegen ook de Rabobank, ING en ABN Amro een klimaathypotheek op de markt te brengen: een hypotheek met een lagere rente bij het nemen van energiezuinige maatregelen in huis. Ook gunstiger voorwaarden voor klimaatneutrale kantoren behoren tot de mogelijkheden.

Hier

Aan de campagne HIER nemen bijna veertig goede doelen deel, gefinancierd vanuit de Nationale Postcode Loterij. De organisaties laten, elk vanuit hun eigen expertise, zien hoe we ons kunnen aanpassen aan klimaatverandering. En natuurlijk wat we daaraan kunnen doen: Hier, dicht bij huis.

Uitbreiden groene hypotheek

En wat is er makkelijker dan de groene hypotheek uitbreiden? Die werd medio jaren negentig door het Rijk gelanceerd maar bleek geen groot succes. Vorig najaar werd bekendgemaakt dat Triodos Bank en Reaal Verzekeringen bijna tegelijkertijd nieuwe vormen van groene hypotheken lanceerden. De gelden van hypotheeknemers worden bij de Triodos in eigen groene beleggingsfondsen belegd. Bij Reaal komen die in fondsen van de ASN Bank terecht. De Triodos Bank biedt hypotheeknemers straks tevens advies hoe het eigen huis energiezuiniger te maken.

Bestaande bouw
"De grootste energiebesparing kunnen we in de bestaande bouw halen”, zegt campagneleider Donald Pols. “Van de zeven miljoen huizen vóór de jaren tachtig hebben er krap één miljoen geen dubbel glas. En bij ruim drie miljoen ontbreekt de dak- en vloerisolatie. Daardoor gaat jaarlijks 60 tot 70.000 kuub gas verloren. Dat is vergelijkbaar met zes Megaton aan CO2 uitstoot. Oftewel bijna eenderde van de Kyoto-doelstellingen voor ons land…”

Buitenlandse voorbeelden

Er zijn tal van buitenlandse voorbeelden van aanpakken van het klimaatprobleem in product en beleid hebben aangepakt. Federal National in de VS verstrekt een energie-efficiënte hypotheek voor de lage en lagere inkomens. Alle kantoren van het Londense HSBC, één van de grootste banken ter wereld, zijn vorig najaar klimaatneutraal geworden (De Triodosbank uit Zeist behaalde dat al eerder). En de ‘Bank of America’ stelt zich als doel om met haar portfolio 7 procent CO2-reductie in 2012 te behalen.

CO2

Want daar draait het toch om: om een beperking van de CO2-uitstoot. Pols: "Ons uiteindelijke doel is om het totale bankportfolio naar duurzame bronnen te verschuiven. Waarover we met de banken van mening verschillen, is vooral de snelheid van transitie.”

Share Button