Duurzaam beleggen blijft aan populariteit winnen

Duurzame investeringen zullen de komende jaren verder in zwang raken. Bijna drie vijfde van de particuliere beleggers in Nederland overweegt geld te steken in duurzame fondsen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van ABN Amro, die dinsdag werd gepresenteerd. Het bedrag dat Nederlanders duurzaam beleggen en sparen zal in 2007 de grens van 10 miljard euro doorbreken.

Dat laatste staat in een recent onderzoek van de vereniging voor duurzame beleggers VBDO. De vereniging heeft becijferd dat de duurzame beleggingen van particulieren afgelopen jaar met 30 procent zijn toegenomen tot een totaalbedrag van 2,8 miljard euro. Daarmee was de groei drie maal zo groot als bij reguliere beleggingen. Het duurzaam sparen nam in 2005 met een kwart toe, waardoor 6,6 miljard euro op deze rekeningen kwam te staan.

Uit het onderzoek van ABN Amro blijkt dat niet alleen de huidige groene beleggers voor de toekomstige groei zullen zorgen. Van de particuliere beleggers in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot–Brittannië die geen duurzame fondsen bezitten, overweegt bijna drie vijfde ook een groene investering te doen. Voorwaarde is wel dat ze voldoende geld hiervoor hebben.

Directeur Ab Engelsman van het beleggingsbedrijf van ASN Bank onderschrijft de onderzoeksresultaten. „Wij voorzien verdere groei. Qua rendement staat duurzaam investeren gelijk aan gewone beleggingen. En het mooie is dat je er wel een betere wereld bij krijgt. Dat is interessant." De duurzame ASN Bank is een onderdeel van SNS Reaal.

Volgens het onderzoek van ABN Amro komt de groei vooral uit duurzame investeringen door beleggers op leeftijd. Ruim de helft van de duurzame beleggers is ouder dan 50 jaar. „Duurzaam beleggen is inderdaad vooral iets voor de leeftijdscategorie 45–plus", aldus Engelsman. Dat komt volgens hem onder meer doordat deze beleggers geen thuiswonende kinderen meer hebben en over voldoende middelen beschikken om te beleggen.

Duurzaam investeren is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Toch gaat het nog om kleine marktaandelen. Het belegd vermogen in duurzame fondsen bedroeg vorig jaar 2,5 procent van het totaal. Het marktaandeel van duurzaam sparen bedroeg toen ruim 3 procent.

Share Button