Reactie van Rabobank over misverstanden rond groen beleggen

Bron
Rabobank

In de afgelopen paar maanden is in de pers de indruk gewekt dat duurzaam beleggen te populair zou zijn. Zodanig dat Rabobank en ASN Bank nieuwe klanten en stortingen zouden weigeren. Hierover zijn verkeerde berichten verschenen en daarom deze reactie.

De reden voor het weigeren van nieuwe stortingen zou zijn dat er te weinig investeringsmogelijkheden zouden zijn voor de toevloed van duurzame beleggingsgelden.
Dit bericht, van begin juni, lijkt zijn eigen leven te gaan leiden, getuige ook de herhaling van dit bericht in de Email nieuwsbrief Duurzaam/groen beleggen van 10 augustus.

Het is bijzonder jammer dat in deze perspublicaties de indruk wordt gewekt dat er onvoldoende aanwendigsmogelijkheden zijn voor duurzame beleggingen. En volstrekt ten onrechte! Juist nu de belangstelling voor duurzaam beleggen zo toeneemt. Laat mij trachten de berichtgeving in een juist perspectief te zetten, temeer daar vooral de activiteiten van Rabobank verkeerd worden geinterpreteerd.

Allereerst is er sprake van begripsvermenging. Waar in dit geval over duurzaam beleggen wordt gesproken wordt specifiek bedoeld groen beleggen (wat betreft de activiteiten van Rabobank) en sociaal-ethisch beleggen (wat ASN betreft). Laat ik mij beperken tot groen beleggen. Groen beleggen overeenkomstig de Groenregeling. De Groenregeling is een fiscale regeling, waarbij particuliere beleggers een belastingvoordeel genieten als zij beleggen in erkende groenfondsen. Rabo Groen Bank, een erkend groene instelling, trekt regelmatig groen geld aan bij particuliere beleggers via de uitgifte van Rabo Groen Obligaties. Deze emissies hebben een vastgestelde inschrijfperiode en een maximum bedrag per serie. Als dit maximum is bereikt dienen wij, conform de regels, de emissie te sluiten. In de afgelopen periode is een paar keer voorgekomen dat wij vervroegd de emissie hebben gesloten vanwege het bereiken van dat maximum vanwege grote belangstelling van beleggers. Dus vanwege een succesvolle emissie. Dat is heel wat anders dan ‘weigeren’ van klanten of ‘weigeren’ van stortingen als gevolg van een gebrek aan investeringsmogelijkheden! Integendeel, wij geven regelmatig nieuwe series van groenobligaties uit omdat wij de geldmiddelen nodig hebben voor het financieren van groene projecten. Er is dan ook zeker geen gebrek aan investeringsmogelijkheden, gezien onze omvangrijke projectenpijplijn. Verheugend is dat wij ook bij de investeringsmogelijkheden een toenemende belangstelling van ondernemers en instellingen constateren.

Kortom, groen beleggen is gefundeerd op een stevig fundament. Rabo Groen Bank en de andere erkende groenfondsen in Nederland bouwen daar stevig op voort. In het belang van een duurzamere leefomgeving.

Luuk Hans
Rabo Groen Bank

Share Button