Beleggen in microkrediet in trek

De aandacht voor microkrediet na het VN jaar van Microkrediet 2005 blijft onverminderd groot. Met de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan Muhammed Yunus, grondlegger van het concept microkrediet, bewijst microkrediet nog steeds volop in de belangstelling te staan. Dat merkt ook de organisatie Oikocredit, die al ruim dertig jaar actief is in het verstrekken van leningen aan ondernemende mensen. Om geïnteresseerden te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van (micro)krediet en de mogelijkheden hierin te investeren, organiseert Oikocredit Nederland 2 en 9 februari een conferentie in respectievelijk Utrecht en Groningen.

Met de toekenning van de Nobelprijs wordt erkend dat duurzame vrede kan worden bereikt wanneer grote bevolkingsgroepen toegang krijgen tot krediet en zo de armoedespiraal kunnen breken. Yunus droeg de prijs op aan pioniers, zoals Oikocredit, die de afgelopen jaren hebben aangetoond dat microkrediet succesvol kan zijn in het bestrijden van armoede. Oikocredit is al dertig jaar actief en de grootste private (micro)kredietverlener aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Via het Oikocredit Nederland Fonds biedt de organisatie mensen in Nederland de mogelijkheid om in deze vorm van kredietverstrekking te beleggen. Sinds haar lancering in 2002 is het Fonds verdubbeld tot de huidige omvang van ruim 45 miljoen euro.

Conferentie

Vanwege de groeiende belangstelling voor (beleggen in) microkrediet organiseert Oikocredit Nederland op 2 februari 2007 in Hogeschool Domstad te Utrecht en op 9 februari 2007 in hotel Hampshire te Groningen de conferentie ‘Investeren met dubbel rendement; beleggen in ondernemende mensen’. Deze conferentie informeert over nut en noodzaak van (micro)kredieten en de beleggingsmogelijkheden op dit vlak.

Programma

De middag wordt ingeleid door Erik Heinen, directeur Operations van Oikocredit. Hierbij ligt de focus op de trends en uitdagingen rondom (micro)krediet-verlening in arme landen. Daarna gaat een deskundige belegger in op de vraag of (micro)financiering een plek verdient in de beleggingsportefeuille. Na de pauze gaat professor Hummels, hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving aan de Universiteit van Maastricht en directeur SNS Asset management, in op de de relatie tussen economie, geld en geluk. De dag wordt afgesloten door Leendert Bos van Oikocredit Nederland die de deelnemers informeert over beleggen in microfinanciering via het Oikocredit Nederland Fonds. Overweegt u om, net als Muhammad Yunus, te investeren in ondernemende mensen? Kom dan naar de conferentie op 2 of op 9 februari 2007. Meldt u zich nog deze week aan via www.oikocreditnederland.nl of via 030 234 10 69.

Share Button