Duurzaam ondernemen niet nadelig voor investeringsdoelstellingen

Financiële markten en bedrijfsmanagers zien weliswaar steeds vaker het belang in van `duurzaam beleggen’ en `duurzaam ondernemen’, maar plaatsen daarbij ook kanttekeningen. Zo wordt er getwijfeld aan de geldigheid van de financiële onderbouwingen van deze concepten. Aan de hand van zes empirische studies onderzocht Jeroen Derwall de economische meerwaarde van de twee begrippen sociaal verantwoord investeren en sociaal verantwoord ondernemen. Hij ontdekte dat het opnemen van criteria van duurzaam ondernemen in de bedrijfsvoering de investeringsdoelstellingen niet negatief beïnvloeden. Derwall verdedigt zijn proefschrift The economic virtues of SRI and CSR op donderdag 1 maart 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De empirische studies richten zich op vragen die relevant zijn voor zowel beleggers in ondernemingen als de ondernemingen zelf. Welke consequenties – in termen van beleggingsrendement en -risico – heeft een beleid dat informatie op het gebied van duurzaamheid meeweegt in beleggingsbeslissingen? Hoe manifesteert duurzaam ondernemen zich in traditionele financiële maatstaven, zoals bijvoorbeeld winst en marktwaardering? Zijn financiële markten in staat de waarde van duurzaam ondernemen correct in te schatten, of bestaan er mogelijkheden voor beleggers om "mispricing" van duurzaamheidsinformatie uit te buiten? Onderzoek naar duurzame beleggingsfondsen en portefeuilles geeft aan dat duurzaam beleggen niet ten nadele komt van beleggingsprestaties en dat informatie omtrent de "eco-efficiency" van bedrijven nuttig kan zijn voor beleggers in hun zoektocht naar de optimale rendement/risico verhouding. Verder geven empirische resultaten dat criteria waarmee de duurzaamheid van bedrijven veelal wordt gemeten, zoals prestaties op het gebied van milieu and human capital management, significante associaties vertonen met traditionele bedrijfsprestatiemaatstaven.

Promotor: prof.dr. K. Koedijk, hoogleraar Duurzaam ondernemen

Share Button