Rabobank stimuleert duurzaam gedrag klanten

Bron
Rabobank

Vandaag heeft bestuursvoorzitter Bert Heemskerk van Rabobank tijdens de presentatie van de jaarcijfers de eerste Rabobank creditcard met klimaatbijdrage overhandigd aan Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds. Ook kondigde hij de komst, in april, van de Rabo Klimaathypotheek aan. Dat is een hypotheek die duurzame investeringen in de woning compenseert via een korting op de rente van de hypotheek. Hiermee stimuleert en beloont Rabobank duurzaam gedrag van zijn klanten. Tot slot kondigde hij aan dat de bank een Clean Tech Research Desk opricht. Dit wordt een toonaangevende databank op het gebied van schone technologie waar straks zowel Rabobank Groep en de klanten van zullen profiteren.

We hebben veel energie gestoken in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor de zakelijke en particuliere klanten. Dat heeft geleid tot initiatieven die enerzijds bijdragen aan klimaatverbetering en anderzijds m.i. zakelijk een succes zullen worden. Bijvoorbeeld innovatieve financieringsmethoden voor bijvoorbeeld windmolenparken, de klimaathypotheek en de Rabo creditcard met klimaatbijdrage. Met de Rabobank zijn de klanten goedkoper uit en is de wereld beter af!,” aldus Bert Heemskerk tijdens de presentatie van de jaarcijfers van Rabobank Groep.

Klimaatkaart
De creditcard met klimaatbijdrage wordt de komende maanden aan 1,1 miljoen kaarthouders van Rabobank ter beschikking gesteld. De klimaatkaart is het resultaat van een driejarige samenwerking tussen het WNF en de Rabobank. De CO2-uitstoot die samenhangt met alle creditkaart aankopen wordt door de Rabobank rechtstreeks geïnvesteerd in ‘Gold Standard’-klimaatprojecten. Het bedrag komt tot stand op basis van een door de Rabobank en het WNF ontwikkelde rekenmethode met CO2-uitstootgegevens van het Milieu- en Natuurplanbureau. ‘Gold Standard’ is een standaard voor duurzame energieprojecten (zon, wind, water, biomassa) in met name ontwikkelingslanden. Deze projecten dragen bij aan terugdringing van CO2-uitstoot in deze landen omdat ze ervoor zorgen dat energie opgewekt wordt voor lokale gemeenschappen met schone technologieën. Een voorbeeld hiervan is een biogasproject in de Mekongdelta in Vietnam. De standaard is opgericht door onder andere het WNF om de kwaliteit van de projecten te garanderen.

Klimaathypotheek
Er komt steeds meer nadruk te liggen op duurzame (nieuw)bouw. De wetgever stimuleert/verplicht steeds vaker tot het nemen van duurzame maatregelen. Daardoor worden projectontwikkelaars en consumenten steeds meer geconfronteerd met hogere stichtingskosten wanneer ze duurzaam willen investeren. Door een hypothecaire financiering met een rentekorting op duurzame (meer)investeringen te verstrekken wordt bereikt dat de klant bij gelijkblijvende rentelasten (t.o.v. geen korting) meer kan lenen om deze duurzame meerinvesteringen te doen.

Klimaatmarkt
Klimaatontwikkeling staat op dit moment in het brandpunt van de belangstelling. In de visie van de Rabobank Groep biedt de klimaatmarkt bedrijven en particulieren de mogelijkheid om op een flexibele en kostenefficiënte wijze mee te doen aan verminderde CO2-uitstoot. Reeds eerder lanceerde Robeco eind 2006 haar tweede Clean Tech Fund en nam Robeco een meerderheidsbelang in het Zwitserse SAM. Het meest toonaangevende instituut op het terrein van duurzaam assetmanagement in Europa.
Ook heeft Rabobank innovatieve financieringsvormen ontworpen voor bijvoorbeeld een groot windmolenpark voor de kust van IJmuiden. Het innovatieve karakter van de financiering blijkt onder andere uit het feit dat de banken bereid zijn om al tijdens de constructiefase – de meest risicovolle fase van het project – te financieren op ‘non recourse’ basis. Dit houdt in dat de banken mede het risico van bijvoorbeeld kostenoverschrijdingen en vertragingen nemen. Bij eerdere parken lagen deze risico’s volledig bij de investeerders.Het bedrag dat de Rabobank Groep heeft uitstaan in cleantech- financieringen en -beleggingen bedraagt circa 5 miljard euro. Rabobank behoort hiermee tot een van de meest toonaangevende banken op dit gebied in de wereld

Share Button