Banken stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen niet altijd voor duurzaamheid

Nederlandse banken, stemmen maar in 25% van de gevallen voor duurzame resoluties die in de Verenigde Staten tijdens aandeelhoudersvergaderingen worden ingediend. Dat blijkt uit een onderzoek naar het stemgedrag van zeven Nederlandse banken, uitgevoerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Het onderzoek is ook als input gebruikt voor de documentaire ‘Bankgeheimen’ van Zembla, die op 10 juni is uitgezonden.

Alle onderzochte banken (ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, ING, Robeco, SNS Reaal en Triodos Bank) hebben een beleid op het gebied van duurzaamheid. Met een score van slechts 25% waarin vóór duurzaamheid resoluties gestemd wordt duidelijk dat het stemgedrag in weinig gevallen overeenkomt met het duurzaamheidsbeleid van de bank. Het ontwikkelen van een proxy voting beleid is wel in opmars in de bankensector. SNS Reaal heeft aangegeven de intentie te hebben in 2007 op alle aandeelhoudersvergaderingen van Amerikaanse bedrijven waarin zij aandelen heeft een stem uit te brengen. Nu doen zij dat helemaal niet. Ook ING gaat in 2007 actiever gebruik maken van haar stemrecht door op alle aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waar het belang meer is dan 100 miljoen euro, haar stem uitbrengen (ongeveer 2500), een grote vooruitgang ten opzichte van de 500 bedrijven in 2006. Dit betekent overigens niet dat deze stemmen specifiek op een duurzame manier ingezet worden, maar het wordt wel beschouwd als een grote stap voorwaarts.

Triodos komt uit dit onderzoek als beste uit de bus. Met name door het feit dat de transparantie van de onderneming uitstekend is. Een vergelijking met bijvoorbeeld ING is niet gegrond omdat laatstgenoemde een veelvoud aan ondernemingen heeft in haar portfolio.

De VBDO hoopt daarom op beterschap en is van mening dat de onderzochte banken hun eigen duurzaamheidsbeleid vaker moeten laten spreken wanneer er tijdens aandeelhoudersvergaderingen gestemd kan worden op dit punt. Het feit dat banken in opdracht van klanten beleggen, betekent niet dat zij dit duurzaamheidsbeleid kunnen vergeten in naam van de klant.

Het onderzoek is een uitbreiding op het onderzoek dat de VBDO in maart naar de pensioenfondsen deed. Uit dit onderzoek bleek dat grote institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen in 82% van de gevallen onthouden van stemming of tegen duurzame resoluties in de Verenigde Staten stemmen. Uit dat onderzoek bleek ook dat de onderzochte institutionele beleggers (ABP, PGGM, PME, SPF, ING, Aegon, ABN AMRO en Robeco) weinig transparant waren over hun stemgedrag.

De VBDO
De VBDO maakt zich sterk voor een duurzame kapitaalmarkt. Een markt die naast financiële criteria ook rekening houdt met sociale- en milieucriteria. Geldstromen bepalen volgens de VBDO in belangrijke mate de kansen van een duurzame samenleving en het is dus zaak dat de spelers op de kapitaalmarkt zich hiervan bewust zijn. De VBDO maakt multinationals én beleggers bewust van hun rol door nieuwe activiteiten te initiëren en haar mening te geven over gewenste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De VBDO heeft inmiddels meer dan 4000 particuliere en institutionele leden en onderhoudt goede relaties met het bedrijfsleven.

Share Button