Oikocredit biedt goede doelen een ethisch verantwoord beleggingsalternatief

De uitzending van Zembla op 10 juni maakte duidelijk dat een aantal goede doelenorganisaties via banken en beleggingsfondsen onbewust belegt in “foute” bedrijven. Er is echter een alternatief om financiële reserves bewust verantwoord te beleggen. Dit kan via Oikocredit, waarvan het aandelenkapitaal één dezer dagen de 300 miljoen euro zal overschrijden. Dit kapitaal is afkomstig van 27.000 deelnemers: particulieren, kerken, bedrijven. Goede doelen organisaties zijn hierin nog ondervertegenwoordigd.

De internationale ontwikkelingscoöperatie Oikocredit – al meer dan dertig jaar actief in duurzame armoedebestrijding – stelt reserves van kerken, particulieren en organisaties in de vorm van leningen ter beschikking aan economisch kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden. Oikocredit financiert microfinancieringsinstellingen, coöperaties evenals het midden- en klein bedrijf op het gebied van onder andere landbouw, visserij, voedselproductie en handel in Afrika, Azië, Latijns Amerika, Midden en Oost Europa.

Projecten die financieel haalbaar en ontwikkelingsrelevant lijken, over goed management beschikken en voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van rechten van werknemers komen in aanmerking. Projecten waarbij vrouwen organisatorisch betrokken zijn, hebben een streepje voor. Ook milieueffecten en het welzijn van dieren worden zwaar meegewogen.

Sociaal-ethische beleggingsportefeuille

Oikocredit heeft ongeveer 75% van het totale kapitaal uitstaan bij projecten. De overige 25% wordt op een veilige en sociaal-ethische wijze belegd. Om het sociaal-ethisch gehalte en de transparantie van deze beleggingen te garanderen, werkt Oikocredit samen met Ethibel. Ethibel is een onafhankelijk bureau dat bedrijven, banken, overheden en andere instanties screent op het sociaal-ethische gehalte van hun bedrijfsvoering. Oikocredit en Ethibel introduceerden in 2004 een onderzoekssystematiek om extra informatie te verkrijgen over bedrijven die actief zijn in ontwikkelingslanden.

Oikocredit Nederland Fonds

Naast goede doelen kunnen ook andere organisaties en particulieren in Nederland kunnen hun geld verantwoord beleggen door te participeren in het Oikocredit Nederland Fonds. Een erkend sociaal-ethisch beleggingsfonds met bijbehorende fiscale voordelen. Dit fonds belegt (maximaal) 90% van de ingelegde gelden rechtstreeks in aandelen Oikocredit. Het resterende deel van het ingelegde geld (10%) wordt belegd in een actief beheerde duurzame obligatieportefeuille.

Share Button