PGGM dwingt goed gedrag bedrijven af

PGGM, het tweede pensioenfonds van Nederland, gaat zijn hele beleggingsbeleid maatschappelijk verantwoord maken. De criteria worden scherper en bedrijven worden directer aangesproken op hun activiteiten.

In de praktijk betekent dit dat het fonds met een belegd vermogen van bijna euro 85 mrd niet meer belegt in bepaalde bedrijven of met bepaalde (financiële) partijen geen zakendoet. Dat kan ten koste gaan van het financiële rendement.

Nu al heeft het pensioenfonds voor de zorg- en welzijnssector, met twee miljoen deelnemers, een verantwoord beleggingsbeleid dat voor een deel is gebaseerd op uitsluiting. Dat wordt uitgebreid met scherpere criteria en thema’s, intensievere beïnvloeding via stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen en directe gesprekken met bedrijven.

Direct een bijdrage aan maatschappelijke verbeteringen

Else Bos, directeur investments van PGGM: ‘Wij willen actief het gedrag van ondernemingen beïnvloeden die onvoldoende presteren op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Wij richten ons specifiek op de thema’s wapens, mensenrechten, klimaatverandering en gezondheid, en medicijnen.’

Volgens Bos is het voordeel van deze aanpak ‘dat PGGM directer een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke verbeteringen. Met uitsluiting geef je wel een signaal af, maar je verandert niets.’

Wil een onderneming, na herhaaldelijk overleg en aandringen, niet veranderen, dan stapt PGGM uit dat fonds. Bos: ‘We zullen natuurlijk altijd uitleggen waarom we dat doen. Het spreekt voor zich dat we zullen rapporteren over onze verantwoorde beleggingsactiviteiten en de dilemma’s.’ Nog deze zomer publiceert PGGM een lijst met uitgesloten bedrijven.

Verlies aan rendement

Voor de discussie over verlies aan rendement is Bos niet bang. ‘Verantwoord beleggen is een logisch onderdeel van onze primaire verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de ingelegde gelden en pensioenaanspraken. Een hoog rendement is aantrekkelijk, maar niet tegen elke prijs. Het is onze overtuiging dat verantwoord beleggen bijdraagt aan een hoog en stabiel rendement.’

PGGM krijgt bij de afweging van de dilemma’s hulp van drie ethische adviseurs: een voor wapens, een voor mensenrechten en een voor milieu. Zij zullen het bestuur helpen met de soms lastige keuzes.

Share Button