VBDO ziet PGGM als voorloper in duurzame pensioenwereld

Bron
VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is blij met de sprong die pensioenfonds PGGM de afgelopen maanden heeft genomen op weg naar duurzaamheid. Ze geeft hiermee gehoor aan de vele reacties naar aanleiding van de Zembla documentaire en de oproep van de VBDO. "Met een duidelijk duurzaam beleid, transparantie en het aangaan van de dialoog met bedrijven heeft PGGM een enorme stap genomen. Met het voornemen om uiteindelijk, bij blijvend slecht presteren, ook bedrijven uit te sluiten van hun beleggingsportefeuille kunnen we PGGM echt aanwijzen als voorloper in de pensioenwereld. We hopen dat meer pensioenfondsen gaan volgen", aldus Giuseppe van der Helm, directeur van de VBDO.

Natuurlijk blijft de VBDO kritisch en spreekt de wens uit dat PGGM ook het zogenaamde ‘positive screening’ mee gaat nemen in het beleggingsbeleid. Bewust kiezen voor bedrijven die goed presteren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor een fonds met veel deelnemers uit de zorg zou PGGM bijvoorbeeld kunnen letten op mensenrechten, de millenniumdoelstellingen en arbeidsomstandigheden. Daarnaast heeft het pensioenfonds nog het een en ander te winnen op het gebied van stakeholderdialoog. De VBDO pleit voor een open dialoog met deelnemers van het pensioenfonds, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld vakbonden.

Giuseppe van der Helm: "Wij vinden het belangrijk dat deze lijn nu vastgehouden wordt en in de toekomst niet verslapt. Tegen alle pensioenfondsen wil ik zeggen ‘walk the talk and put your money where your mouth is’. Dat neemt niet weg dat het nieuws van PGGM om al haar beleggingen langs de duurzaamheidslat te leggen heel positief is. Na de harde woorden van dit voorjaar vinden we een compliment dan ook wel op z’n plaats."

Share Button