FMO initieert TCX: het eerste valutafonds voor ontwikkelingslanden ter wereld

Bron
FMO

Ondernemers in ontwikkelingslanden en hun lokale banken zijn zeer kwetsbaar voor een valutacrisis. Dit komt omdat hun economie op grote schaal door dollars en euro’s gefinancierd is, terwijl inkomsten in lokale valuta binnenkomen. The Currency Exchange Fund (TCX) biedt als eerste ter wereld een oplossing voor dit probleem. Dankzij TCX, waarin elf financiële instellingen voor 300 miljoen dollar participeren, kunnen lange termijn lokale valuta leningen t.w.v. in totaal 1,2 miljard dollar verstrekt worden. TCX wordt morgen, in aanwezigheid van de investeerders, in Amsterdam gelanceerd.

TCX is het eerste valutafonds voor ontwikkelingslanden ter wereld. TCX onderzoek wijst uit dat door het spreiden van risico’s over tenminste 20 valuta uit de hele wereld, het valutarisico 75% kleiner is dan wanneer een financiële instelling zelf een lening in één valuta uitzet. Hierdoor worden de risico’s voor bank en ondernemer zodanig acceptabel dat het verstrekken van leningen in lokale valuta aantrekkelijk wordt. Het resultaat: drastisch verbeterd ondernemersklimaat, significant verlaagde faillissementsrisico en een investering in de groei van lokale kapitaalmarkten.

De TCX investeerdersgroep bestaat naast FMO, het Nederlandse Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, ABN Amro, Oikocredit en de ontwikkelingsbanken van Duitsland, Zuid-Afrika, België, Noorwegen, Denemarken en Spanje. Daarnaast hebben de ontwikkelingsbank van Frankrijk, en een aantal regionale multilaterale ontwikkelings-banken zich gecommitteerd om later dit jaar in TCX te investeren.

De investeerders van TCX zullen speciale aandacht wijden aan projecten in Sub-Sahara Afrika, en investeringen in microfinancieringsinstellingen, betaalbare huisvesting en infrastructuur projecten.

Minder faillissementen bij valutacrisis

Een land dat getroffen wordt door een valutacrisis heeft gemiddeld 10 jaar nodig om economisch weer op te krabbelen. Als het merendeel van de bedrijven en hun lokalen banken met lokale valuta gefinancierd zouden zijn in plaats van met dollars of euro’s, dan zou de economische klap veel kleiner zijn. Het introduceren van risico-reducerende vehikels als TCX heeft dus de potentie om de schadelijke effecten van valutaschokken te absorberen. Het positieve effect hiervan op ontwikkelingseconomieën is immens.

Arthur Arnold, CEO van FMO: “Ondernemen is risico lopen. Maar als je alleen in euro’s of dollars kunt lenen terwijl je inkomsten bijvoorbeeld in Tanzaniaanse shilling zijn, dan loop je onevenredig risico. FMO helpt ondernemers in ontwikkelingslanden, van micro ondernemers tot grootbedrijven en hun lokale banken, al jaren door het voortouw te nemen bij het verstrekken van leningen in lokale valuta, ondanks de hieraan verbonden risico’s. Met TCX hebben we de mogelijkheid om samen met onze partners deze ervaring veel breder in te zetten. TCX heeft daardoor een enorme ontwikkelingsimpact.”

Nederland innoveert ontwikkelingssamenwerking

Nederland neemt, door de samenwerking van FMO, het Ministerie voor Ontwikkelings-samenwerking, ABN Amro, en Oikocredit, meer dan de helft van het TCX fonds voor haar rekening. De Nederlandse inbreng in dit innovatieve concept, dat hopelijk wereldwijd navolging zal krijgen, is onmiskenbaar aanwezig.

Bert Koenders, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking: “Succesvolle lokale ondernemingen zijn een voorwaarde voor de ontwikkeling van een duurzame en stabiele lokale economie. Uiteindelijk zal de bestrijding van armoede moeten voortkomen uit de veerkracht van plaatselijke ondernemers. Een relatief kleine bijdrage vanuit mijn budget leidt tot een enorme hefboomwerking. Kortom, een goed voorbeeld van moderne ontwikkelingssamenwerking.”

Share Button