Belgische banken beleggen minder in wapens dan buitenlandse

Bron
IndyMedia

Beleggingen waardoor je geld maximaal rendeert. Klinkt aantrekkelijk! Of toch niet, als je bedenkt dat banken, op zoek naar maximaal rendement, ook investeren in winstgevende bedrijven uit de wapenindustrie. Die beleggingen zijn niet bij wet verboden, maar ze maken vele burgerslachtoffers. De vzw Netwerk Vlaanderen onderzoekt daarom de aanwezigheid van de militaire- en wapenindustrie in financiële producten aangeboden op de Belgische markt. Maar de (on)doorzichtigheid van de buitenlandse aanbieders blijft blijkbaar een struikelblok. En conventionele wapens blijven vaak buiten schot.

De fondsen met een Ethibel label, deze aangeboden door Triodos en AlterVision van Fortis presteren het best. Ze vertonen een nultolerantie voor de wapenindustrie. Alle producenten en verhandelaars van wapens worden uitgesloten. Bovendien sluiten ze ook een groot deel van de bedrijven uit die speciaal voor militaire doelen ontwikkelde goederen en diensten aanbieden.

Ook de fondsen van andere aanbieders met Belgische wortels doen het volgens Netwerk vlaanderen niet slecht. Zij zetten de deur evenwel op een kier en sommige bedrijven kunnen in hun branche, de productie van motoren voor gevechtsvliegtuigen bijvoorbeeld, tot de grootste producenten ter wereld behoren via een productie die slechts enkele procenten van hun omzet uitmaakt. Dexia, KBC en de andere duurzame fondsen van Fortis sluiten alle producenten en verkopers van controversiële wapensystemen, zoals clusterbommen, landmijnen, wapens met verarmd uranium, uit. Producenten van conventionele wapens mogen evenwel een beperkt percentage van hun omzet halen uit wapenverkoop zonder uitgesloten te worden.

De Belgische banken investeren het geld in duurzame beleggingsfondsen minder in wapenproducenten dan gelijkaardige producten van buitenlandse banken die in België worden aangeboden. Opmerkelijk is dat vooral fondsen van buitenlandse oorsprong slecht scoren. Bovendien zijn vele buitenlandse aanbieders zo weinig transparant dat een toetsing van het beleid totaal onmogelijk is. Dat blijkt uit recent onderzoek van Netwerk Vlaanderen op basis van de beleidsverklaringen -op papier of website- en de praktijk van banken.

De op de Belgische markt aangeboden buitenlandse producten van onder andere Sarasin, Pictet, JP Morgan en ING vertonen geen nultolerantie voor wapenproducenten, zelfs niet voor de producenten van controversiële wapens zoals clusterbommen, landmijnen en wapens met verarmd uranium. Bovendien zijn vele buitenlandse aanbieders zo weinig transparant dat een toetsing van het beleid totaal onmogelijk is. Bij HSBC en Deutsche Bank is het zelfs onduidelijk of de wapenindustrie wel een uitsluitingscriterium vormt.

Netwerk Vlaanderen onderzocht alle in België vergunde Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI)-producten. Dat zijn alle producten aangeboden als duurzaam, ethisch en MVI. Het betreft beleggingsfondsen, verzekeringsproducten en pensioensparen waarbij bij het investeren rekening gehouden wordt met sociale, ecologische en of ethische criteria bij de selectie van de bedrijven en overheden. Producten die enkel sociale organisaties steunen via giften, commissies en andere die geen ‘duurzaamheidscriteria’ hanteren bij de selectie zijn geen MVI-producten, en werden daarom niet onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn kort en bondig samengevat in de brochure ‘Geen geld voor geweld’. Je kan die downloaden onder publicaties op http://www.netwerkvlaanderen.be

Share Button