Triodos Beleggingsfondsen groeien in 2007 met 9%

Het fondsvermogen van Triodos beleggingsfondsen is in 2007 duidelijk gegroeid. Het balanstotaal van de gezamenlijke beleggingsfondsen groeide met 9% tot EUR 1,2 miljard.

Triodos Meerwaarde Aandelenfonds was in 2007 het best renderende duurzame aandelenfonds van Nederland met een jaarrendement van 5,4%. Ook ten opzichte van gangbare beleggingen deed het fonds het goed. Het fonds versloeg de referentie-index, de MSCI World Index, met ruim 6%.
Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid en een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

Triodos beleggingsfondsen onderscheiden zich op grond van een thema, sector of, in het geval van Triodos Meerwaardefondsen op risicoprofiel. Het gemeenschappelijke is de strikte en heldere criteria ten aanzien van duurzaamheid.

Begin 2007 werd het nieuwe Triodos Values Pionier Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen die zich onderscheiden door een directe bijdrage aan een duurzame samenleving. Hierbij richt het fonds zich op vier thema’s: schone aarde, klimaatbescherming, een gezonde levenswijze en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De emissie vond in België en Nederland gelijktijdig plaats en resulteerde binnen enkele maanden in een fondsvermogen van EUR 35 miljoen. Het fonds realiseerde een uitstekend rendement van 13,5% over de periode van maart tot en met december 2007.

Triodos Cultuurfonds realiseerde ondanks de tegenwerkende obligatiemarkt in 2007 een groei van 26% tot EUR 67 miljoen. Gedurende het jaar 2007 zijn 12 nieuwe projecten gefinancierd.

Het rendement van het fonds was met 0,4%, exclusief 2,5% belastingvoordeel, gelijk aan de referentie index. Triodos Cultuurfonds is het eerste Nederlandse beleggingsfonds dat leningen verstrekt ter bevordering van kunst en cultuur onder de fiscale Regeling Cultuurprojecten. Deze regeling is vergelijkbaar met de succesvolle fiscale Regeling Groenprojecten.

Triodos Cultuurfonds investeert onder meer in musea, concertgebouwen, schouwburgen, galerieën, broedplaatsen, ateliers en kunstenaars. Het cultuurfonds investeert minimaal 70% van het fondsvermogen in projecten die door het ministerie van OC&W zijn gecertificeerd met een Cultuurverklaring. Deze projecten komen in aanmerking voor extra voordelige financiering. Eind 2007 was 81% van het fondsvermogen belegd in door de overheid erkende culturele projecten.

Triodos Fair Share Fund is in 2007 fors gegroeid. Het fondsvermogen steeg met 53% naar EUR 37 miljoen. De beleggingen van dit fonds zijn eveneens fors gegroeid van EUR 17 miljoen naar EUR 28 miljoen. Het fonds realiseerde een rendement van 5,7%, exclusief 2,5% belastingvoordeel. Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Deze lokale financiële instellingen verlenen kleine leningen aan mensen die een bedrijf willen starten of uitbreiden. In ontwikkelingslanden is een eigen bedrijf vaak de enige kans op een inkomen.

Het fonds heeft de status van sociaal-ethisch beleggingsfonds en dient minimaal 70% van haar vermogen in erkende sociaal-ethische projecten te beleggen. Eind 2007 was 82% belegd in door de overheid erkende sociaal-ethische projecten.

Triodos Groenfonds, het grootste Triodos beleggingsfonds, liep in 2007 met 5% terug in fondsvermogen naar EUR 466 miljoen. Deze ontwikkeling was in lijn met de markttrend van teruglopende belangstelling voor obligatie beleggingen. Het fonds realiseerde ondanks een stijgende kapitaalmarktrente een rendement van 1,4% exclusief 2,5% belastingvoordeel.

Het aantal nieuw gefinancierde projecten in de windenergie en biomassa steeg minder dan verwacht als gevolg van het bevriezen van de Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)-subsidie. Daar tegenover stond een voorspoedige ontwikkeling van het aantal gefinancierde projecten in de biologische landbouw.

Triodos Groenfonds is aangemerkt als groene instelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel groen erkende projecten te beleggen. Eind 2007 was 79% belegd in door de overheid erkende groene projecten.

Triodos Meerwaardefondsen groeiden gezamenlijk met 2 % tot EUR 360 miljoen. De stijging kwam voor rekening van het uitstekend presterende Triodos Meerwaarde Aandelenfonds. Het fonds realiseerde een rendement van 5,4% en versloeg hiermee de referentie-index, de MSCI World Index, met ruim 6%.

Triodos Meerwaarde Mixfonds stabiliseerde in volume en Triodos Meerwaarde Obligatiefonds kromp in beperkte mate, overigens minder dan de markt. Het obligatiefonds had te lijden onder de stijgende kapitaalmarktrente en het feit dat uitsluitend in bedrijfsleningen belegd wordt, welke onder druk stonden vanwege de kredietcrisis. Triodos Meerwaarde Obligatiefonds realiseerde een rendement van -2,2%. Triodos Meerwaarde Mixfonds combineerde een goed aandelenrendement met de tegenvallende opbrengsten op de obligatiemarkt en sloot het jaar af met een rendement van 0,7%.

Triodos Renewables Europe Fund groeide in 2007 met EUR 9 miljoen tot EUR 19 miljoen. Het fonds investeert in risicodragend kapitaal van duurzame energieprojecten in Europa. In 2007 zijn drie nieuwe projecten in het fonds opgenomen. Het rendement van het fonds over 2007 was 6,0% en presteerde daarmee volgens verwachting.

Triodos Vastgoedfonds is in juni 2007 succesvol gelanceerd op Euronext Amsterdam en groeide sneller dan verwacht tot EUR 32 miljoen. (Ultimo 2006: EUR 17 miljoen.) Het fonds wist haar portefeuille met drie duurzame panden uit te breiden tot 13 panden met een waarde van EUR 59 miljoen. Het rendement van 11,9% op basis van herrekende intrinsieke waarde was boven verwachting. Het fonds heeft zich kunnen onttrekken aan de malaise op de kantorenmarkt door aansprekende gebouwen met goede huurders te verwerven en deze duurzaam te beheren.

Share Button