Welzijns- en milieuvriendelijke systemen in groenfinanciering onderbrengen

Met de Groenfinanciering financiert de Rabobank ‘groene’ projecten zoals de biologische landbouw op basis van de fiscale regeling Groenprojecten. Wim Thus, afdelingsdirecteur Landbouw van Food&Agri van Rabobank Nederland, bepleit ook andere welzijns- en milieuvriendelijke systemen in de groenfinanciering onder te brengen om zo duurzaamheid in de vee- en vleessector te stimuleren. Zo kan ook het door minister Verburg van LNV gewenste tussensegment goedkoper gefinanciered worden.

Thus meent dat de vleessector zich verder kan versterken door zich nog meer te organiseren in een hechte, efficiënte, gecertificeerde, kolomsgewijze productie, die veilig en gezond voedsel waarborgt dat op een duurzame wijze is voortgebracht. Want duurzaamheid is een randvoorwaarde en die acceptatie moet er zijn. De grootste uitdaging is om van voornoemde bedreigingen kansen te maken. De Nederlandse vee- en vleessector kent een hoog technologisch niveau en kan zich daarmee positief in de markt onderscheiden, aldus Thus.

Concreet betekent dat volgens Thus een sterke betrokkenheid van de deelnemende bedrijven met hun marketingorganisatie, transparante afspraken tussen de zelfstandige schakels onder het motto ‘vrijwillig maar niet vrijblijvend’, breed georiënteerd management in alle schakels op basis van zakelijkheid en vertrouwen en last but not least certificatie-eisen op de terreinen voedselveiligheid, dierenwelzijn en duurzaamheid met vanzelfsprekend een transparante en onafhankelijke controle.

Share Button