Triodos Bank lanceert eerste duurzame Fido beleggingsfonds

Triodos Bank en Delta Lloyd lanceren het eerste duurzame beleggingsfonds van Nederland dat voldoet aan de Wet fido. Het beleggingsfonds richt zich op provincies en gemeenten, pensioenfondsen en goede doelen organisaties. Het fonds wordt geïntroduceerd tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Bosch op dinsdag 3 en woensdag 4 juni 2008.

Triodos Fido Fonds beheert middelen in overeenstemming met de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Het fonds investeert in obligaties van financiële instellingen die voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van Triodos Bank. Tevens voert het fonds dialoog met de instellingen waarin belegd wordt om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. De beleggingen worden financieel-technisch beheerd door de experts van Delta Lloyd Asset Management.

Bas Rüter, directeur Triodos Fonds Management: ‘Met Triodos Fido Fonds kunnen gemeenten en goede doelen organisaties daadwerkelijk verantwoord invulling geven aan duurzaam beleggen. Het feit dat een belegging in Triodos Fido Fonds zowel voldoet aan strikte duurzaamheidscriteria als aan de eisen die de Wet fido stelt, maakt het fonds uniek. Beleggers in Triodos Fido Fonds mogen een aantrekkelijk rendement verwachten en dragen er tevens aan bij dat financiële instellingen worden aangesproken op maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Triodos Fido Fonds streeft ernaar eind 2009 EUR 50 miljoen onder beheer te hebben.

Share Button