Kredietcrisis gaat aan Triodos Bank voorbij met 8% groei

De eerste zes maanden van 2008 is het balanstotaal van Triodos Bank met 8% gegroeid tot EUR 2,0 miljard per 30 juni 2008, tegenover EUR 1,9 miljard op 31 december 2007.

Het totaalbedrag toevertrouwd vermogen aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank en Triodos beleggingsfondsen, groeide in de eerste helft van 2008 met 4% tot EUR 3,4 miljard.

De kredietportefeuille is in de eerste zes maanden van 2008 met 12% gestegen. Alle vestigingen van Triodos Bank hebben aan deze groei bijgedragen.

De nettowinst van Triodos Bank over het eerste halfjaar 2008 kwam uit op EUR 3,7 miljoen tegenover EUR 3,6 miljoen in de eerste zes maanden van 2007. Triodos Bank heeft een belang genomen in de Deense duurzame bank Merkur Andelkasse en haar belang in de Amerikaanse duurzame New Resource Bank uitgebreid.

Ontwikkelingen eerste halfjaar 2008
De internationale kredietcrisis maakt opnieuw duidelijk welke belangrijke rol het bankwezen speelt in onze economie. Triodos Bank doorstaat de huidige kredietcrisis goed. Het beleggen in tot beleggingsproducten ‘verpakte’ hypotheekportefeuilles heeft de bank nooit overwogen. Triodos Bank kiest bewust voor een persoonlijke relatie boven onpersoonlijke en abstracte financiële transacties. Afboekingen op dit soort portefeuilles zijn dan ook niet aan de orde.

Directievoorzitter Peter Blom: “Triodos Bank wil de brug zijn tussen spaarders en beleggers enerzijds en duurzame ondernemingen en projecten die financiering nodig hebben anderzijds. Spaarders en beleggers weten wat er met hun geld gebeurt. Op dat punt is het bankwezen de afgelopen jaren tekortgeschoten. Niet alleen de klanten maar ook de banken zelf hebben het zicht op wat er gebeurt bij complexe producten verloren.”

Transparant zijn over wat er met je geld gebeurt, was in 1980 een van de redenen om Triodos Bank op te richten en tot op de dag van vandaag hoogst actueel, zo geven de recente ontwikkelingen aan.

Indirect heeft Triodos Bank wel te maken met de kredietcrisis. De concurrentie op de markt voor sparen is aanzienlijk toegenomen. En door het ontbreken van vertrouwen in aandelen en obligaties is de groei in volume van Triodos beleggingsfondsen gestagneerd. Tegenover een groei van 3% over het eerste halfjaar van 2007 staat nu een afname van 2%. Het totaal vermogen van fondsen onder beheer is per 30 juni 2008 EUR 1,4 miljard.

Twee beleggingsfondsen die het uitzonderlijk goed hebben gedaan in het eerste halfjaar van 2008, zijn Triodos Fair Share Fund en Triodos Vastgoedfonds. Ondanks het negatieve sentiment in de markt, is er sprake van groei in volume van deze fondsen en een positief rendement. Het fondsvermogen van Triodos Fair Share Fund groeide met 25% en is door de onafhankelijke vergelijkingssite Evestor.nl uitgeroepen tot het best renderende duurzame fonds van Nederland. Het fondsvermogen van Triodos Vastgoedfonds groeide met 21%.

Internationalisering Triodos Bank
In het kader van de verdere internationalisering van haar activiteiten heeft Triodos Bank een 5% belang genomen in de duurzame en snelgroeiende Deense duurzame bank Merkur Andelskasse.

Triodos Bank werkt al meer dan 10 jaar samen met Merkur bij financieringen en sinds kort ook in de distributie van Triodos beleggingsfondsen op de Deense markt. Het belang in Merkur past in het beleid van Triodos Bank om strategische allianties met verwante buitenlandse banken aan te gaan. Het belang in de Amerikaanse New Resource Bank wordt uitgebreid van 5% tot bijna 10%.

Triodos Bank heeft naast de vestiging in Nederland kantoren in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, en een agentschap in Duitsland.

Nieuwe Triodos beleggingsfondsen
Op 22 februari 2008 is Triodos Sustainable Trade Fund gelanceerd met als doel handelsfinancieringen te verstekken aan fair trade partners. Het fonds is gestart met een portefeuille van EUR 10 miljoen, waarmee meer dan twintig organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa worden gefinancierd.

Op 3 juni 2008 is Triodos Fido Fonds opgericht, het eerste duurzame fido beleggingsfonds. Dit fonds maakt het beleggen volgens duurzaamheidscriteria voor gemeenten, provincies en decentrale overheden mogelijk die moeten voldoen aan de zeer strikte normen van de fido-regelgeving. De beleggingsportefeuille wordt beheerd door Delta Lloyd Asset Management. Triodos Bank bepaalt het duurzame universum waarin belegd mag worden.

Share Button