Vlaamse gemeente Diepenbeek gaat ethisch beleggen

Diepenbeek gaat 1,5 miljoen euro ‘ethisch beleggen’ voor een periode van 364 dagen. “Door ethisch te beleggen kiezen we voor een vorm van investeren waarbij de geldverstrekker de gevolgen voor mens en milieu laat meewegen”, geeft schepen van Financiën Frank Keunen aan.

“Duurzaam beleggen betekent investeren in bedrijven die eerst worden gescreend aan de hand van sociale en ecologische duurzaamheidscriteria. Pas daarna wordt gekeken naar hun financiële positie.”

“Omdat we het geld van de gemeente beleggen, kiezen we voor een 100 procent veilige belegging. Het einddoel is de verwachte opbrengst, die op dit moment wordt geraamd rond de 3,5 procent, te herinvesteren in een duurzaam en ethisch project dat we nog moeten bepalen.”

Share Button