De toegankelijkheid van duurzame producten voor particulieren is onder de maat

Bron
VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onderzocht in de eerste twee maanden van 2009 de toegankelijkheid van duurzame producten voor particulieren bij verschillende banken in Nederland. De aanleiding voor het onderzoek is dat uit marktonderzoeken blijkt dat er voldoende vraag en aanbod in de Nederlandse markt is op het gebied van duurzame producten. Echter, de toegankelijkheid ervan is nooit onderzocht. In totaal werden door 10 vrijwilligers 27 undercover bezoeken aan bankfilialen, verspreid door heel Nederland, afgelegd.

Het VBDO Mystery Shopper-onderzoek bestond uit twee onderdelen: een undercover onderzoek en website beoordeling. Bij de bezoeken aan de bankfilialen stelden de mystery shoppers vragen over duurzaam beleggen. Hieruit bleek dat er bij het eerste contactpunt onvoldoende kennis onder de bankmedewerkers was over duurzame financiële producten. Dit gold ook voor aparte afspraken die verschillende Mystery Shoppers hadden met beleggingsadviseurs. 19 van de 27 bezoeken werden als onvoldoende beoordeeld. Daarbij moet aangetekend worden dat een doorverwijzing als voldoende werd beoordeeld.

Over het algemeen werd duurzaamheid door de bankmedewerkers gezien als ‘groene energie’ of als het ‘uitsluiten van controversiële wapens’ of ‘ kinderarbeid’. Slechts 5 van de 27 bezoeken gaven een goed beeld van het te verwachten rendement van duurzame producten. Vaak werd door bankmedewerkers gesteld dat ‘rendement en duurzaamheid elkaar bijten’. Verder was er onvoldoende informatie beschikbaar over de beschikbare duurzame producten, bijvoorbeeld in de vorm van folders. In plaats daarvan werd soms een uitdraai van de website overhandigd.

Het tweede onderdeel van het onderzoek concentreerde zich op de informatie over duurzame producten op de websites van de banken. In dit deel van het onderzoek waren de onderlinge verschillen groot. Sommige websites waren zeer informatief en gaven veel informatie over de verschillende producten, bijvoorbeeld over de criteria die gehanteerd worden bij de duurzame beleggingsproducten. Helaas waren er ook websites die helemaal geen informatie verschaften. De helft van de onderzochte websites gaf informatie over risico en rendement.

In het algemeen is er nog veel werk te verrichten door de verschillende aanbieders om de vraag- en aanbodkant van de duurzame markt bij elkaar te brengen. De VBDO ziet graag dat er meer kennis is over duurzaam beleggen bij bankfilialen en dat er basisinformatie over duurzame producten beschikbaar is in elk bankfiliaal. De websites zouden meer volledige informatie moeten geven.

Eind 2009 zal de VBDO dit onderzoek op een grotere schaal herhalen. Daarbij zullen de beoordelingscriteria worden aangescherpt. De betreffende banken zullen van de resultaten van dit onderzoek op de hoogte worden gesteld en worden verzocht passende maatregelen te nemen om duurzaam beleggen toegankelijker te maken voor particulieren.

Share Button