Halfjaarcijfers 2009 Triodos Bank

De eerste zes maanden van 2009 is het balanstotaal van Triodos Bank met ruim 13% gegroeid tot EUR 2,7 miljard. In dezelfde periode van 2008 bedroeg de groei 8%.

Triodos Bank is zeer tevreden met deze stijging. Het feit dat zoveel mensen en ondernemingen besluiten over te stappen naar Triodos Bank in tijden van onzekerheid, geeft aan dat de bank haar positie in de markt aanzienlijk heeft versterkt.
Het bedrag aan toevertrouwde middelen, hoofdzakelijk spaargelden en termijndeposito’s, is de eerste zes maanden gestegen met 15%. Vooral de eerste drie maanden van 2009 was de groei ver boven verwachting.
De kredietportefeuille van Triodos Bank is in de eerste zes maanden van 2009 met 12% gestegen. Alle vestigingen van Triodos Bank hebben aan deze groei bijgedragen. De kwaliteit van de kredietportefeuille is onveranderd goed.
De nettowinst van Triodos Bank over het eerste halfjaar 2009 is met ruim 50% gestegen en kwam uit op EUR 5,7 miljoen tegenover EUR 3,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2008. Een gedeelte van de stijging is het gevolg van een eenmalige bate.
Het toevertrouwd vermogen van de Triodos beleggingsfondsen groeide in de eerste helft van 2009 met 6% tot EUR 1,5 miljard, tegenover een daling van 2% over dezelfde periode van 2008.
Directievoorzitter Peter Blom: “We groeien sneller dan verwacht. De financiële crisis is aanleiding voor veel mensen en bedrijven hun huidige bankrelatie te heroverwegen. Ons duurzame en transparante bankmodel spreekt aan. Juist in tijden waarin de rol van banken en het financiële stelsel als geheel ter discussie staan. Op die ontwikkeling willen we inspelen door krachtig in te zetten op verdere groei. We verwachten de komende drie tot vier jaar te verdubbelen in balanstotaal, in aantal klanten en in de omvang van kredietverlening aan duurzame bedrijven. De sectoren waarin de bank actief is, bieden mogelijkheden voor aanzienlijke groei. Voor die groei is ook extra eigen vermogen nodig. Op 30 september komt de bank daarom met een aandelenemissie.”

Share Button