Rabobank verstrekt eerste groenfinanciering melkveehouderij

Bron
Rabobank

Melkveehouder Anton Stokman in het Friese Koudum ontving uit handen van Dirk Duijzer, Rabo-directeur Food & Agri Nederland, de eerste groenfinanciering in de melkveehouderij. Deze ondernemende melkveehouder opende op duurzaamheidsdag 9 september zijn nieuwe ‘vrije keuze-stal’ waarvoor de groenverklaring is verstrekt.

Na een intensieve samenwerking tussen de ondernemer en de Rabobank heeft de overheid via SenterNovem en het Ministerie van Vrom de bereidheid getoond om de groenfinanciering in dit melkveehouderijproject een kans te geven. De overheid maakt hiemee een uitzondering voor het initiatief van Anton Stokman. Want de feitelijke uitbreiding van de Regeling Groenprojecten die hiervoor noodzakelijk is, wordt pas volgend jaar verwacht.

Voorbeeld duurzame melkveehouderij
Anton Stokman is een voorbeeld van een ondernemer in de melkveehouderij die gelooft in de duurzaamheid van zijn project. Het duurzame karakter van zijn nieuwe stal wordt bereikt door onder andere toepassing van een nieuw type sleufvloer in het loopgedeelte, een nieuw type roostervloer in de wachtruimte, slimme ventilatie en een aangepast ontwerp van de mestputten onder de stal. Met deze voorzieningen wordt een integrale emissiereductie bereikt ten opzichte van gangbare melkveestallen. Verder is het ontwerp van de stal landschappelijk doordacht en ingepast in een landschapsplan. Met het mobiliseren van de juiste mensen en partijen is Stokman erin geslaagd om via een lange maar goede samenwerking met diverse betrokkenen het aanvraagtraject van de groenverklaring succesvol af te ronden.

Regeling Groenprojecten uitbreiden
Rabobank pleit al enkele jaren voor een uitbreiding van de Regeling Groenprojecten voor de veehouderij. Dirk Duijzer: ‘Duurzame Melkveehouderij is op dit moment nog niet structureel in de Groenregeling opgenomen. Als dat wel gebeurt, betekent dat straks nieuwe mogelijkheden voor het inzetten van de Groenfinanciering, Daarmee kunnen innovatieve ondernemers die duurzame ontwikkelingen realiseren, gebruikmaken van kredieten met gunstige financieringscondities.’

Share Button