Commissie Frijns: Pensioenfondsen dienen visie te hebben op maatschappelijk verantwoord handelen

Op basis van de opdracht om te zorgen voor een goed en veilig pensioen en op basis van haar maatschappelijke rol hoort een pensioenfonds een visie te hebben op maatschappelijk verantwoord handelen. Daarbij moeten fondsen de resultaten en risico’s ten aanzien van duurzaamheid helder in kaart brengen. Dit is één van de aanbevelingen van de Commissie Frijns.

De Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer Pensioenfondsen (commissie Frijns) heeft een rapport aangeboden aan minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De commissie bestaat uit Jean Frijns – hoogleraar VU Amsterdam en voormalig hoofd Beleggingen van het ABP, Jan Nijssen – directeur Montae Pensioenadvies en voormalig hoofd Global Pensions ING en Bert Scholtens – hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen. De commissie heeft op verzoek van de minister onderzoek gedaan naar het beleggingbeleid en risicobeheer van pensioenfondsen sinds 1990. Op basis van dit onderzoek heeft de commissie aanbevelingen gedaan voor (de uitvoering van) risicobeheer en beleggingsbeleid, en de organisatie en verantwoordelijkheidsverdeling in pensioenfondsen.

Share Button