Triodos Bank blijft sterk groeien

Over 2010 laat Triodos Bank wederom een stabiele groei zien. Duurzaam bankieren is een krachtig antwoord op de financiële crisis gebleken. Steeds meer mensen en bedrijven kiezen voor duurzaamheid. Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, groeit in 2010 met 15% tot EUR 5,6 miljard.

De kredietverlening aan duurzame bedrijven groeit met 28% tot EUR 2,1 miljard. Het aantal klanten stijgt met ruim 43.000 tot 285.000. De netto winst van Triodos Bank is EUR 11,5 miljoen. Dit is ruim 20% hoger dan de winst over 2009.
Duurzame energie
Een belangrijke ambitie van Triodos Bank voor 2011 is de groei van de financiering van duurzame energie projecten (wind en zonne-energie) in Europa.
Eind 2010 financiert Triodos Groep meer dan 300 duurzame energieprojecten in Europa. Het gaat om 171 windenergieprojecten, 98 zonne-energiecentrales en enige kleinschalige biomassa- en waterkracht projecten. Gezamenlijk zijn deze projecten goed voor 1.624 MW. Zij produceren 4,1 miljard KWh per jaar ofwel het energieverbruik van 1,2 miljoen huishoudens. Dit betekent dat meer dan 1,6 miljoen ton CO2 per jaar vermeden is.

Directievoorzitter Peter Blom: “Overheden in heel Europa hebben hun handen vol aan bezuinigingen en zijn niet langer de drijvende kracht achter de noodzakelijke verandering naar een CO2 vrije economie. Wij willen vaart maken met het verstrekken van leningen aan duurzame energie projecten. Nieuwe coalities zijn nodig nu de overheid zich steeds verder terugtrekt. Het bedrijfsleven en de consument zijn nu aan zet. Zij moeten er voor zorgen dat duurzaam de standaard wordt.”

Basel III
Het eigen vermogen van Triodos Bank steeg in 2010 met 14% tot EUR 362 miljoen. Het nieuwe kapitaal versterkt het fundament voor de toekomstige groei van de bank. De solvabiliteitsratio (of BIS-ratio), de belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank is 14,7% (2009: 16,5%). Triodos Bank voldoet nu al aan de Basel III vereisten voor solvabiliteit en liquiditeit die in 2019 van kracht worden.

Ondanks de economische recessie is de kwaliteit van de kredietportefeuille onveranderd goed met uitzondering van een aantal projecten op het gebied biomassa. Dat is de reden dat de toevoegingen aan de kredietvoorzieningen met EUR 9,8 miljoen (2009 EUR 5,0 miljoen) hoger zijn dan verwacht.

Code Banken
Triodos Bank onderschrijft de Code Banken zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en heeft deze in 2010 ingevoerd. Alle directieleden hebben de bankiersverklaring ondertekend. De bankiersverklaring ligt in het verlengde van de Triodos Business Principles die onderdeel zijn van alle arbeidscontracten.

Triodos Bank heeft een beloningsbeleid dat goed aansluit bij de uitgangspunten van de Code. Het bonusbeleid van Triodos Bank gaat nog een stap verder. Triodos Bank kent geen variabele beloningen. Bijzondere prestaties van individuele medewerkers worden in uitzonderlijke gevallen wel extra beloond. Deze beloning wordt nooit in het vooruitzicht gesteld als bepaalde doelen worden bereikt maar in voorkomend geval achteraf vastgesteld en is beperkt tot een maximum van twee maandsalarissen. Als Triodos Bank goede resultaten heeft behaald, ontvangen alle medewerkers een voor iedereen gelijke eindejaarsuitkering. Over 2010 ontving iedere medewerker een bedrag van EUR 300.

Beleggingsfondsen
Het totaal aan vermogen onder beheer van de Triodos beleggingsfondsen is in 2010 met 10% gegroeid tot EUR 1,8 miljard. In 2009 was nog sprake van een groei van 30%. De beperking van het fiscale voordeel voor groen en cultureel beleggen die het nieuwe kabinet wil invoeren, is de belangrijkste oorzaak voor deze lagere groei.

Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren zoals microfinanciering, duurzame energie, biologische landbouw, culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid.

Impact investeringen
Triodos Microfinancieringsfondsen investeren in 43 landen. De fondsen financieren 85 microfinancieringsbanken die gezamenlijk 7,2 miljoen kredietnemers bereiken waarvan 67% vrouw 55% woont op het platteland.

Op hoofdpunten zijn in 2010 de volgende resultaten geboekt:
Balanstotaal Triodos Bank: EUR 3,5 miljard (17% groei)
Triodos beleggingsfondsen: EUR 1,8 miljard (10% groei)
Aantal klanten 285.000 (18% groei)
Duurzame projecten gefinancierd: EUR 2,1 miljard (28% groei)
Netto resultaat Triodos Bank: EUR 11,5 miljoen (20% groei)
De solvabiliteitsratio (of BIS-ratio), de belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank is 14,7% (2009: 16,5%)
Aantal medewerkers 636 (10% groei)

Vooruitzichten
Voor 2011 verwacht Triodos Bank een aanhoudende groei van de activiteiten. Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht de bank over 2011 een positief resultaat te behalen.

Duurzaam bankieren
Triodos Bank NV, opgericht in 1980, is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving.

Triodos Bank lanceerde het eerste groenfonds en cultuurfonds van Nederland en is wereldwijd een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden.

De bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland.
Global Alliance for Banking on Values
Triodos Bank is mede oprichter van de Global Alliance for Banking on Values . Een netwerk van 15 toonaangevende duurzame banken. Verenigd in de Global Alliance willen deze banken een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

Duurzaamste bank ter wereld
In 2009 is Triodos Bank verkozen tot de duurzaamste bank ter wereld. Deze toonaangevende prijs is toegekend vanwege het leiderschap en de innovatie kracht die Triodos Bank al 30 jaar toont bij het integreren van duurzaamheid in al haar activiteiten. De FT Sustainable Banking Award wordt toegekend door een internationale jury samengesteld op initiatief van de Financial Times en IFC, onderdeel van de Wereld Bank.

Share Button