SNS Asset Management scoort internationaal bijna 100% met verantwoord investeringsbeleid

SNS Asset Management komt in de jaarlijkse evaluatie door de United Nations’ Principles for Responsible Investment (PRI) met een bijna 100% procent score uit de bus. SNS Asset Management, de Nederlandse vermogensbeheerder van SNS REAAL, vervult daarmee een voorlopersrol. Overige investeerders hadden een gemiddelde score van 79%.

Dit jaar werd SNS Asset Management vergeleken met 345 vermogensbeheerders wereldwijd. SNS AM scoort op alle onderwerpen in het top kwartiel en reikt, aldus de PRI, in de individuele scores ver boven alle concurrenten uit (ook die in Nederland). Op een aantal terreinen, zoals de integratie van aspecten van ESG (Environmental Social en Governance) in het vermogensbeheer, de samenwerking met andere ondertekenaars, actief aandeelhouderschap en rapportage ontvangt SNS AM zelfs de perfecte score van 100 procent.

“De feedback die wij dit jaar ontvingen van de PRI vormt een erkenning van de voorlopersrol die SNS REAAL op het terrein van verantwoord beleggen heeft. Als vermogensbeheerder van onder meer REAAL en Zwitserleven voert SNS Asset Management al vele jaren actief beleid. We plukken daar nu de vruchten van”, aldus Manuel Adamini, Hoofd ESG-Research van SNS Asset Management.

De door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI) is een wereldwijd initiatief. Het heeft als doel om verantwoord beleggen te stimuleren onder eigenaren en beheerders van institutioneel vermogen. Inmiddels zijn meer dan 850 institutionals aangesloten, met een belegd vermogen van ongeveer USD 25,000 miljard. SNS Asset Management is sinds de start in 2006 actief lid. Als ondertekenaar heeft de vermogensbeheerder de verplichting om jaarlijks te rapporteren over haar vooruitgang op de zes principes die dit initiatief telt.

“Het zal een uitdaging zijn om dit zeer hoge niveau vast te houden. De concurrentie zit niet stil”, aldus Adamini. “Daarom zijn we nu al bezig om de hoge positie ook volgend jaar weer waar te maken. Daarbij kan men denken aan onze inspanningen op het terrein van verantwoorde vastrentende beleggingen”.

Wat dit jaar ook pas beperkt in de evaluatie is meegenomen, is impact investing. Bij deze vorm van verantwoord beleggen gaat het om investeringen die zowel financieel als maatschappelijk waarde toevoegen. SNS Asset Management heeft hierin het voortouw genomen. Voorbeelden van investeringen zijn microfinanciering, verantwoorde landbouw, schone technologie en duurzame energie. SNS Impact Investing heeft een vooraanstaande positie op het terrein van microfinanciering opgebouwd en wordt gezien als een van de trekkers van de Principles for Investors in Inclusive Finance. Dit initiatief, dat inmiddels onderdak heeft gevonden bij de PRI, zal volgend jaar zeker bijdragen aan het behoud van de leidinggevende positie van SNS Asset Management in de wereldtop.

Share Button