Achmea ondertekent als eerste afspraken over duurzaam verzekeren

Bron
Achmea

Als eerste Nederlandse verzekeraar ondertekent Achmea morgen de Principles for Sustainable Insurance (PSI). Verzekeraars wereldwijd ondertekenen deze afspraken morgen in Rio de Janeiro. Met de ondertekening committeren de deelnemers zich aan vier kernafspraken met betrekking tot duurzaam verzekeren.

De Principles vormen een normenkader voor de wereldwijde verzekeringsbranche en zijn tot stand gekomen op initiatief van de verzekeringsindustrie zelf, onder de vlag van de Verenigde Naties (UNEP FI). Belangrijke drijfveer voor de PSI is de behoefte om van de verzekeringsindustrie weer een sector te maken waarin het belang van de klant en samenleving centraal staan. Verzekeraars kunnen vanuit hun kennis van verzekeren en risicomanagement een belangrijke, maatschappelijke rol spelen in de uitdagingen waar de wereld voor staat: klimaatverandering, vergrijzing, gezondheidszorg en verdeling van welvaart.

Verzekeraars die de Principles ondertekenen, geven daarmee aan te streven naar het integreren van duurzaamheidcriteria in al hun activiteiten. Het gaat om het aangeven van aspiraties en daarmee het geven van commitment op het nemen van acties die inhoud geven aan deze principes. Verslaglegging over die acties, onder andere via het Maatschappelijk Jaarverslag, is een belangrijk onderdeel van de PSI.

De Principles worden op 19 juni door een aantal CEO’s (sommigen ter plaatse in Rio, anderen op ‘eigen terrein’) ondertekend. De ondertekening wordt ingepast in het programma waarin de achtergrond en de idee van de PSI centraal staan. Het laten zien van Best Practices – voorbeelden uit alle windstreken – is een belangrijk onderdeel van het programma. Zo krijgen de PSI een praktische betekenis en laten verzekeraars zien dat er ook al het nodige gebeurt.

Achmea is als actief lid van de Insurance Working Group van UNEP FI de afgelopen drie jaar nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de PSI. De PSI passen bij de coöperatieve identiteit, bij het groepsbrede MVO-beleid, bij de Agenda van Achlum – en de manier waarop daar dit jaar een vervolg aan wordt gegeven – en bij het normenkader proposities. Hiermee heeft Achmea al duidelijk voorgesorteerd op de richting die de PSI aangeven.

Morgen, dinsdag 19 juni, organiseert Achmea in Leiden een mini-seminar door en voor professionals op gebied van verzekeren en duurzaamheid, bedoeld om met elkaar de dialoog aan te gaan over de relevantie van de PSI.

Share Button