Halfjaarcijfers 2012 Triodos Bank: 31% winststijging

In de eerste zes maanden van 2012 is het balanstotaal van Triodos Bank met 11% gegroeid tot EUR 4,8 miljard. In dezelfde periode van 2011 bedroeg de groei 7%. De kredietportefeuille met leningen aan duurzame bedrijven en projecten groeide met 9%, wat in lijn is met de ambitieuze groeidoelstelling voor 2012. De netto winst bedraagt EUR 9,9 miljoen, een stijging van 31% ten opzichte van dezelfde periode in 2011.

Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, is gegroeid met 8% tot EUR 7,3 miljard.

Het aantal klanten is gestegen met ruim 40.000 tot 395.000 (11% groei).

Directievoorzitter Peter Blom: “Deze cijfers duiden op een gebalanceerde groei en ontwikkeling van de bank ondanks moeilijke economische tijden.”

Blom: “We leven in een tijd van grote uitdagingen maar ook van prachtige kansen en positieve ontwikkelingen. Enerzijds is er sprake van economische onzekerheden als gevolg van de schuldencrisis, anderzijds zien we een krachtige en positieve beweging van initiatiefrijke burgers en ondernemers die samen vormgeven aan een duurzame toekomst. Deze groeiende beweging vormt de basis voor het ontwikkelen van een duurzame economie en een nieuwe manier van werken en leven.”

Het bedrag aan Triodos Bank toevertrouwde middelen spaargelden, termijndeposito’s en tegoeden op betaalrekeningen is de eerste zes maanden van 2012 gestegen met 11% (2011: 7%).

De kwaliteit van de kredietportefeuille is onveranderd goed. De economische crisis heeft geen aanzienlijke negatieve gevolgen voor de kredietportefeuille van de bank. In de eerste zes maanden van 2012 zijn vooral in Nederland wel aanvullende voorzieningen getroffen voor probleemkredieten op het gebied van biomassa. In die sector namen de voorzieningen toe met EUR 6,6 miljoen.

Kapitaalspositie
De BIS-ratio, een belangrijke indicator voor de solvabiliteit, van Triodos Bank is 14,6%. De bank heeft een Core Tier 1 ratio van 14,3%.Triodos Bank heeft traditioneel een sterke kapitaalspositie. Om die positie te behouden en om daarnaast verdere groei van de kredietportefeuille mogelijk te maken, richt de bank zich ook in 2012 op het aantrekken van nieuw kapitaal. De bank verwacht in 2012 in totaal EUR 60 tot 80 miljoen nieuw kapitaal aan te kunnen trekken.

Fondsen in beheer
Fondsen in beheer bestaan uit twee onderdelen: het vermogen dat door Triodos Private banking wordt beheerd en het volume van de Triodos beleggingsfondsen waar Triodos Investment Management de directie over voert. In de eerste zes maanden van 2012 groeide fondsen in beheer met 3% tot in totaal EUR 2,6 miljard. In dezelfde periode van 2011 was sprake van een daling van 1%.

In de eerste helft van 2012 realiseerde Triodos Private Banking een toename van het vermogen in beheer van 11% tot een totaal van EUR 484 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar was de groei eveneens 11%.

Het volume van de door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen is in het eerste halfjaar van 2012 met 2% toegenomen tot EUR 2,1 miljard. In dezelfde periode vorig jaar was er nog sprake van een daling van 3%. Ook tijdens het huidige onrustige beleggingsklimaat kiezen beleggers voor duurzaamheid, zo blijkt. De investeringsmogelijkheden in duurzame sectoren zijn onverminderd goed.

Van de 20 beleggingsfondsen in beheer bij Triodos Investment Management hebben drie Nederlandse beleggingsfondsen een fiscaal voordeel voor de belegger. In de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 die op 18 juli 2012 in werking is getreden zijn opnieuw wijzigingen van dit fiscale voordeel vastgelegd.. Het voordeel voor groen beleggen blijft op het huidige niveau van 1,9% gehandhaafd. Voor Triodos Groenfonds is dit gunstig. Triodos Cultuurfonds en Triodos Faire Share Fund zien zich geconfronteerd met een afschaffing van het fiscale voordeel per januari 2013.

Share Button