Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment

Management beheerde beleggingsfondsen is in 2012 met 7% toegenomen tot EUR
2,2 miljard. In 2011 groeide dit beheerd vermogen met 17%.
Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund boekten een duidelijke
groei van het beheerd vermogen met respectievelijk 24,7% en 30,7%. Triodos
Renewables Europe Fund groeide met 25,4%. De Triodos Sustainable Funds die
beleggen in beursgenoteerde ondernemingen zijn gegroeid met 22,5% door een
sterke toestroom van nieuwe beleggers en een stijging van de aandelenkoersen.

Marilou van Golstein Brouwers, Managing Director van Triodos Investment Management:
‘We zien een groeiende interesse van beleggers in impact investing. We willen
daarom het komend jaar ons aanbod van impact investment funds verder uitbreiden
met een fonds dat investeert in de koplopers in de biologische en duurzame
consumentenmarkt in Europa.’

Michael Jongeneel, Managing Director van Triodos Investment Management: "In
2012 werd duidelijk dat bezuinigingsmaatregelen in het kader van de schuldencrisis
het investeringsklimaat in de sector duurzame energie negatief heeft be?nvloed.
Toch blijven zon- en wind energieprojecten ook voor overheden de meest geschikte
technologie voor de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energieopwekking.
Wij verwachten daarom in 2013 nieuwe investeringsmogelijkheden in deze sector."

Het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds daalde met 12,8% door de negatieve
herwaardering van de vastgoedportefeuille. Een daling deed zich ook voor
bij Triodos Cultuurfonds met 26,7%. Deze daling werd met name veroorzaakt
doordat de de fiscale regeling cultureel beleggen per 1 januari 2013 is vervallen.

In 2012 zijn, in het kader van overheidsbezuinigingen, de fiscale regelingen
voor groen en maatschappelijk beleggen opnieuw vastgesteld. Als enige blijft
het fiscale voordeel voor groen beleggen gehandhaafd op 1,9%. Voor Triodos
Groenfonds is dit gunstig en heeft dit geleid tot een instroom van beleggers
met 2,4%.

Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen
in duurzame sectoren. Deze sectoren vari?ren van microfinanciering, duurzame
energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed
en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal-
en milieubeleid. De directie over de beleggingsfondsen wordt gevoerd door
Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank NV.

Triodos Cultuurfonds
Triodos Cultuurfonds belegt in culturele projecten die de ontwikkeling en
het behoud van kunst en cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen en
schouwburgen.

Het beheerd vermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in 2012 met 26,7% tot
EUR 121,5 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR 1,5 miljoen. Het rendement
op basis van intrinsieke waarde over 2012 bedraagt 2,2% (cijfers per ultimo
december 2012, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging
dividend, berekening door vwd group). De daling van het beheerd vermogen
is deels toe te schrijven aan de afname van het aantal uitstaande aandelen
met 27,3%, waartegenover een koersstijging van 0,7% stond.

Triodos Cultuurfonds had tot 1 januari 2013 de status van culturele beleggingsinstelling
en viel daarmee onder de fiscale regeling cultureel beleggen. Particuliere
beleggers die op 1 januari 2012 in het fonds deelnamen hebben in 2012 een
fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement. Vanaf 1 januari
2013 vervalt dit fiscale voordeel.

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Cultuurfonds per 31 december
2012 het volgende resultaat zien:

Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem.
Triodos Cultuurfonds 2,2% 3,4% 4,0%

* Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend,
berekening door vwd group.

Triodos Fair Share Fund
Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika,
Azi?, Afrika en Oost-Europa. Deze lokale financi?le instellingen bieden kredieten,
spaarproducten en betaaldiensten aan mensen aan de onderkant van de samenleving.

In 2012 groeide het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund met 24,7%
tot EUR 152,8 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR 12,1 miljoen. Het rendement
op basis van intrinsieke waarde over 2012 bedraagt 9,7% (cijfers per ultimo
december 2012, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging
dividend, berekening door vwd group). De groei van het beheerd vermogen is
deels toe te schrijven aan de stijging van de koers met 6,7%, maar ook aan
de toename van het aantal uitstaande aandelen met 16,9%

Triodos Fair Share Fund had tot 1 januari 2013 de status van sociaal-ethisch
beleggingsfonds en viel daarmee onder de fiscale regeling sociaal-ethisch
beleggen. Particuliere beleggers die op 1 januari 2012 in het fonds deelnamen
hebben in 2012 een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement.
Vanaf 1 januari 2013 vervalt dit fiscale voordeel.

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Fair Share Fund per 31 december
2012 het volgende resultaat zien:

Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem.
Triodos Fair Share Fund 9,7% 6,6% 8,0%

* Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend,
berekening door vwd group.

Triodos Groenfonds
Triodos Groenfonds belegt vooral in door de overheid erkende groene projecten
die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het
fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling
en duurzaam vastgoed.

In 2012 steeg het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds met 0,3% tot EUR
499,4 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR – 44 duizend. Het rendement
op basis van intrinsieke waarde over 2012 bedraagt 0,0% (cijfers per ultimo
december 2012, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging
dividend, berekening door vwd group). De groei van het beheerd vermogen is
deels toe te schrijven aan de toename van het aantal uitstaande aandelen
met 2,4%, afgezet tegen een daling van de koers met 1,8%.

Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en valt
daardoor onder de fiscale regeling groen beleggen. Particuliere beleggers
die op 1 januari 2012 in het fonds deelnamen hebben in 2012 een fiscaal voordeel
van maximaal 1,9% op het directe rendement. De fiscale regeling voor groen
beleggen blijft ook vanaf 2013 op dit niveau gehandhaafd.

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Groenfonds per 31 december 2012
het volgende resultaat zien:

Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem.
Triodos Groenfonds -0,0% 1,0% 2,4%

* Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend,
berekening door vwd group

Triodos Microfinance Fund
Triodos Sicav II – Triodos Microfinance Fund is een fonds voor voornamelijk
institutionele en private banking klanten en belegt in microfinancieringsinstellingen
in Latijns-Amerika, Azi?, Afrika en Oost-Europa.

In 2012 steeg het beheerd vermogen van Triodos Microfinance Fund met 30,7%
tot EUR 123,9 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR 8,6 miljoen. Het rendement
op basis van intrinsieke waarde over 2012 bedraagt 8,7% (cijfers per ultimo
december 2012, I-cap share class, berekening door vwd group). De groei van
het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de stijging van de koers
met 6,7% en aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 25,1%.

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Microfinance Fund per 31 december
2012 het volgende resultaat zien:

Rendement * 1 jaar 3 jaar gem.
Triodos Microfinance Fund (I-cap) 8,7% 6,4%

* Rendement op basis van intrinsieke waarde, berekening door vwd group.

Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg
als subfonds van Triodos SICAV II.

Triodos Renewables Europe Fund
Triodos Sicav II – Triodos Renewables Europe Fund belegt in kleine tot middelgrote
duurzame energieprojecten met een focus op windparken en zonne-installaties
in Europa.

In 2012 steeg het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund met
25,4% tot EUR 66,4 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR -2,0 miljoen,
grotendeels vanwege een negatieve herwaardering van de Spaanse investeringsportefeuille.
Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2012 bedraagt -3,0% (cijfers
per ultimo december 2012, R-cap share class, berekening door vwd group).
De groei van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan toename van
het aantal uitstaande aandelen met 36,3%, afgezet tegen een daling van de
koers met -3,2%.

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Renewables Europe Fund per 31
december 2012 het volgende resultaat zien:

Rendement * 1 jaar 3 jaar gem.
Triodos Renewables Europe Fund (R-cap) -3,0% 2,5%

* Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging gerealiseerde
winsten, berekening door vwd group.

Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg
als subfonds van Triodos SICAV II.

Triodos Sustainable Funds
Triodos Sicav I – Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity
Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund en Triodos Sustainable Pioneer Fund
beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een sterke financi?le
positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieugebied. Triodos
Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Mixed Fund beleggen daarnaast
in West-Europese staatsobligaties.

In 2012 steeg het gezamenlijke beheerd vermogen van Triodos SICAV I met 22,5%
tot EUR 506,1 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR 45,1 miljoen. De groei
van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de stijging van de
gemiddelde koersen van de vier subfondsen met 8,7% en aan de toename van
het aantal uitstaande aandelen met 9,8%

Triodos Investment Management fungeert als adviseur en Delta Lloyd Asset
Management NV treedt op als investment manager van Triodos SICAV I.

Op basis van transactieprijs laat Triodos SICAV l per 31 december 2012 het
volgende resultaat zien:

Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem.
Triodos Sustainable Bond Fund (R-dis)* 7,7% 5,3% 5,0%
Triodos Sustainable Equity Fund (R-dis)* 14,5% 8,2% -2,0%
Triodos Sustainable Mixed Fund (R-dis)* 9,8% 6,8% 3,0%
Triodos Sustainable Pioneer Fund (R-cap)** 5,7% -2,8% -6,8%

* Rendement op basis van transactieprijs, inclusief herbelegging dividend,
berekening door vwd group. Rendementen voor zover mogelijk gebaseerd op de
koers van het voormalige Triodos Meerwaardefonds.
** Rendement op basis van intrinsieke waarde, berekening door vwd group.

Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg
als Triodos SICAV l.

Triodos Vastgoedfonds
Triodos Vastgoedfonds belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden
en monumenten.

In 2012 daalde het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds met 12,8% naar
EUR 76,8 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR – 4,7 miljoen. Het rendement
op basis van herrekende intrinsieke waarde over 2012 bedraagt -12,5% (cijfers
per ultimo december 2012, inclusief herbelegging dividend, berekening door
vwd group). Dit negatieve rendement wordt voornamelijk veroorzaakt door de
negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille. De daling van het beheerd
vermogen is deels toe te schrijven aan de daling van de koers met 16,8%,
waartegenover een toename van het aantal uitstaande aandelen met 3,3% stond.

Triodos Vastgoedfonds is een samenwerking tussen Bouwfonds Real Estate Investment
Management en Triodos Investment Management.

Op basis van herrekende intrinsieke waarde laat Triodos Vastgoedfonds per
31 december 2012 het volgende resultaat zien:

Rendement* 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gemid.
Triodos Vastgoedfonds -12,5% -4,6% -5,0%

* Op basis van herrekende intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend,
berekening door vwd group.

Share Button