Wederom gezonde resultaten voor Oikocredit, pionier in sociale investeringen

Sociaal investeerder Oikocredit rapporteert wederom solide financiële en sociale resultaten.

Oikocredit bewijst al 40 jaar dat gezonde resultaten goed samengaan met een bescheiden
beloningsbeleid. De belangrijkste mijlpalen:
• Portefeuille ontwikkelingsfinanciering groeit met 24% tot € 735 miljoen
• Toevertrouwde middelen nemen met 11% toe naar € 811 miljoen
• Netto geconsolideerd resultaat stijgt met 28% naar € 17,1 miljoen
• Bescheiden beloningsbeleid: ratio tussen hoogste en laagste loon stabiel op 5,4.

‘Plus’ benadering

De solide resultaten vormen het bewijs van een gezond bedrijfsmodel, waarbij een mooi
evenwicht wordt gevonden tussen sociale, milieu en financiële doelstellingen. Oikocredits
algemeen directeur David Woods: “In 2014 waren we goed in staat om te diversifiëren naar
nieuwe sectoren, waarmee we ons risicoprofiel hebben verlaagd. Onze investeringen in de
duurzame energie en landbouw, met name in Afrika, hebben direct resultaat opgeleverd.
Om onze partnerorganisaties op verantwoorde wijze hun bedrijf te laten groeien, kiezen we
al decennia voor een ‘plus’-benadering. Bij financieringsaanvragen kijken we niet alleen naar
het financiële resultaat, maar juist ook naar de sociale impact van onze partners.” Ook in
2014 heeft Oikocredit haar partnerorganisaties ondersteund in hun sociale prestaties. 189
initiatieven op het gebied van capaciteitsopbouw heeft Oikocredit ondersteund, voor in
totaal € 1,9 miljoen.

Bescheiden beloningsbeleid
De verhouding tussen de hoogste en laagste beloning is stabiel gebleven. De best
verdienende Oikocredit medewerker verdient nog steeds niet meer dan 5,4 keer zoveel als
de minst verdienende medewerker in Nederland. Oikocredit Nederland directeur Hann
Verheijen: “Medewerkers van Oikocredit willen graag een bijdrage leveren aan een eerlijke
samenleving. Daar hoort ook een eerlijk en bescheiden beloningsbeleid bij. In zijn
algemeenheid hebben financiële instellingen een dienende rol, wat gereflecteerd zou
moeten worden in het beloningsbeleid. In die zin begrijpen we de recente maatschappelijke
verontwaardiging over de salarisstijgingen bij Nederlandse banken.”

Vooruitzicht
In 2015 zal Oikocredit de kwalitatief hoge en diverse portefeuille verder uitbouwen. David Woods: “Oikocredit zal trouw blijven aan haar missie. Het landschap van ontwikkelingsfinanciering zal groeien en veranderen, en Oikocredit zal hier een actieve bijdrage aan blijven leveren. In de komende vijf jaar zien we onszelf als de meest
maatschappelijk verantwoorde impact-investeerder in de wereld, met een oprechte mix van sociale, milieu en financiële doelstellingen.”

Oikocredit spoort iedereen aan verantwoord te beleggen. Oikocredit verstrekt financiële diensten en ondersteunt organisaties om het leven van mensen met een laag inkomen duurzaam te verbeteren.

Share Button