Rabobank gaat samenwerken met crowdfundingplatforms Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd

De Rabobank en crowdfundingplatforms Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd hebben vandaag een kaderovereenkomst getekend. Met deze samenwerking kan de bank ondernemers met een financieringsbehoefte naast bancair krediet ook beter wijzen op de mogelijkheden van crowdfunding. Voor ondernemers die voor financiering van hun plan geen of maar deels bancair krediet kunnen krijgen, kan crowdfunding een alternatief of aanvulling zijn. Rabobank heeft vandaag met Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd afspraken gemaakt over het doorverwijzen van klanten naar deze crowdfundingplatforms.

“De Rabobank wil de financiële motor zijn voor ondernemend Nederland door ondernemers te helpen met het vinden van passende financiering voor hun plannen. Daarvoor kijken we verder dan alleen onze ‘eigen winkel’ en zoeken we samenwerking met andere financiële partijen. Deze twee crowdfundingpartners zijn sterk gericht op het mkb. Dankzij deze unieke samenwerking gaan we ondernemers, voor wie crowdfunding passend kan zijn, beter en sneller helpen met het rondkrijgen van hun financiering,” licht Eric Saris, directeur Bedrijven van de Rabobank toe. De ondernemer kiest natuurlijk uiteindelijk zelf om financiering bijvoorbeeld via crowdfunding te verkrijgen.

Verbinden

Voor veel ondernemersplannen is bancair krediet beschikbaar. Voor sommige plannen bestaat een passende financiering uit een slimme financieringsmix, waarin bancair krediet wordt gestapeld met aanvullende financiering van externe financiers. Ondernemers met een goed plan kunnen bij de Rabobank rekenen op ondersteuning in het vinden van een passende financiering. Daarvoor kan de coöperatieve bank ondernemers naast het verstrekken van bancair krediet ook helpen met het vinden van externe geldaanbieders, waaronder crowdfundingpartners.

Jeroen ter Huurne, algemeen directeur van Collin Crowdfund licht toe: “Cofinanciering kan voor veel mkb’ers een mooie oplossing bieden. Vooral groeifinancieringen passen goed bij Collin. Voeg daarbij de marketingkracht die crowdfinance met zich meebrengt en er ontstaat een prachtig product om de ambities van ondernemers te realiseren. Collin is samen met zijn ruim 30 Crowdfund Coaches klaar voor deze uitdagende samenwerking.”

Ook Maarten de Jong, algemeen directeur van Oneplanetcrowd is enthousiast: “Wij zijn verheugd over deze samenwerking waarvan duurzame en sociale ondernemers en energieprojectontwikkelaars zullen profiteren bij het realiseren van start- en groeikapitaal. Crowdfunding en bankfinanciering versterken elkaar. De kracht van crowdfunding is dat het naast financiering grote marketingwaarde oplevert onder meer doordat de ondernemer een groep betrokken ambassadeurs, de ‘crowd’, aan zich bindt. Dit versterkt de commerciële positie van een bedrijf, wat een belangrijk voordeel is voor het aantrekken van bankfinanciering.”

Samenwerking
In de kaderovereenkomst hebben de Rabobank en de crowdfundingpartners afspraken vastgelegd over de mogelijkheid om klanten van de bank door te verwijzen naar de crowdfundingplatforms. De samenwerking tussen de bank en Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd heeft nog alleen betrekking op leningen. Van de zijde van de bank is alleen sprake van een doorverwijzing; de bank geeft geen advies over crowdfunding. Nadat een klant met een goed plan is gewezen op de mogelijkheden van crowdfunding, beslist de klant zelf om daar wel of niet gebruik van te maken. De beheertaken van de bank en van de crowdfundingplatforms blijven volledig gescheiden. De crowdfundingpartners voldoen aan de wettelijke en kwaliteitseisen die de AFM stelt. De bank blijft de platforms op die kwaliteit monitoren.

Over zes maanden evalueren de Rabobank en de crowdfundingplatforms de gemaakte afspraken. Dat maakt het mogelijk om waar nodig afspraken aan te passen.

Wetenswaardigheden
* In 2015 maakten 730 ondernemingen in Nederland succesvol gebruik van crowdfunding;
* In 2015 werd meer dan 128 miljoen euro via crowdfunding gefinancierd in Nederland; dat betrof meer dan 3500 projecten.
* De afgelopen vijf jaar is crowdfunding in Nederland ieder jaar verdubbeld
* In Nederland zijn meer dan 140 crowdfundingplatforms actief; daarvan houden 40 partijen zich bezig met leningen door middel van crowdfunding.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Over Collin Crowdfund
Via haar online platform slaat Collin een brug tussen investeerders die op zoek zijn naar meer rendement en ambitieuze MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte. Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Collin Crowdfund. Waar mogelijk en opportuun werkt Collin Crowdfund daarbij samen met onder andere banken, bedrijfskundig adviesbureaus en accountants. Om zowel de investeerder als de ondernemer optimaal succesvol te laten zijn, is de screening uiterst zorgvuldig. Zo werkt Collin Crowdfund met ‘Crowdfund Coaches’ die de ondernemer begeleiden in het proces.

Over Oneplanetcrowd
Oneplanetcrowd is het grootste duurzame crowdfundingplatform van Nederland en richt zich op MKB bedrijven met een duurzame en sociaal- maatschappelijke impact en duurzame energieprojecten. Sinds de start in 2012 is de onderneming uitgegroeid tot een platform met meer dan 18.000 actieve investeerders en ruim 10 miljoen euro opgehaalde financiering. Hiermee heeft Oneplanetcrowd voor meer dan 120 projecten start-of groeikapitaal gerealiseerd. Het platform heeft een flexibel financieringsmodel met leningen, achtergestelde converteerbare leningen, en voorverkoop in het portfolio. Oneplanetcrowd is actief in Duitsland en Nederland.

Share Button