VBDO positief over oproep PensioenLab ‘Ambassadeur MVB’

Jongeren hebben een duidelijke boodschap aan de Nederlandse pensioensector: 85% wil actief meedenken over wat er gebeurt met het pensioengeld en 65% vindt het belangrijk dat het geld Maatschappelijk Verantwoord wordt belegd. Dat concludeerde het PensioenLab in het gisteren gepresenteerde onderzoek ‘De Ambassadeur MVB als bewaker van ons pensioengeld’.

De stichting PensioenLab is een initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals met als doel de belangenbehartiging van jongeren op verschillende pensioenthema’s, waaronder het project duurzaam beleggen.

VBDO positief over voorstel ‘Ambassadeur Maatschappelijk Verantwoord Beleggen’

De VBDO staat achter de aanbeveling van het PensioenLab, gericht aan alle pensioenuitvoerders, om een interne en onafhankelijke Ambassadeur Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) aan te stellen. Deze Ambassadeur MVB heeft als hoofdtaak om een duurzaam beleggingsbeleid te realiseren, waarin de opvattingen van pensioendeelnemers zo goed mogelijk verwerkt zijn.

Raadplegen pensioenfondsdeelnemers is van belang

Uit VBDO-onderzoek blijkt dat slechts 28 procent van de 49 grootste Nederlandse pensioenfondsen haar deelnemers op een of andere manier raadpleegt.

VBDO vindt het positief dat het overgrote deel van de 533 door het PensioenLab onderzochte jongeren actief willen meedenken over wat er gebeurt met het pensioengeld. De vereniging vindt het positief dat bijna twee derde van de jongeren het belangrijk vindt, dat het pensioengeld duurzaam belegd wordt.

VBDO ziet een voordeel in de combinatie van materiedeskundigheid van de MVB Ambassadeur en de specifieke wensen van deelnemers, waardoor zowel het verantwoord beleggingsbeleid als de implementatie ervan naar een hoger plan kan worden gebracht.

Stichting PensioenLab

De Stichting Pensioenlab bestaat uit jongeren tussen de 18 en 35 jaar, werkzaam in onderwijs, de pensioenwereld, dienstverlening, zorg en de agrarische sector. Het PensioenLab biedt jongeren de mogelijkheid om zich te storten op een aantal actuele vraagstukken binnen diverse pensioenthema’s, waaronder duurzaam beleggen. De adviezen presenteert het PensioenLab aan de pensioenwereld.

Share Button