Europarlement akkoord met GroenLinks-voorstel voor duurzaamheidseisen pensioenfondsen

Het Europees Parlement stemde donderdag in met de herziening van de Europese pensioenrichtlijn. Dankzij voorstellen van GroenLinks is dit de eerste Europese wet die de gevaren van fossiele investeringen onderkent en pensioenfondsen aanzet tot een duurzamer beleggingsbeleid.

Europarlementariër Bas Eickhout zat bij de onderhandelingen over de pensioenrichtlijn als schaduwrapporteur aan tafel en is tevreden over het resultaat.

“Met deze wet geven we het juiste signaal aan pensioenfondsen: de tijd van fossiele beleggingen is voorbij.”

Vier voorstellen van Eickhout om pensioenfondsen verantwoorder te laten beleggen zijn opgenomen in de wetgeving die het Europees Parlement vandaag goedkeurde.

  1. Pensioenfondsen worden verplicht duurzaamheid mee te nemen in hun beleggingsbeleid.
  2. Pensioenfondsen moeten de risico’s van klimaatverandering en CO2-intensieve beleggingen zoals in kolen-, olie- of gasbedrijven in kaart brengen.
  3. Pensioenfondsen kunnen financieel rendement niet langer als excuus gebruiken om onverantwoord te beleggen.
  4. Pensioenfondsen moeten transparant worden over hun duurzaamheidsbeleid.

Gezamenlijk hebben pensioenfondsen in de EU 3.300 miljard euro in beheer. Deze beleggingen kunnen grote druk uitoefenen om de omschakeling naar een duurzame economie te versnellen. “Fossiele beleggingen lopen het risico waardeloos te worden en veel mensen willen juist dat hun pensioenpot wordt aangewend om duurzaamheid te stimuleren. Dat dat dit ten koste zou gaan van het rendement is een mythe”, aldus Eickhout.

Minimumeisen

Pensioenfondsen mogen binnen de Europese Unie hun diensten ook over de grens aanbieden. Hoewel de invulling van pensioenstelsels een nationale bevoegdheid is, zijn Europese regels noodzakelijk om minimumeisen te stellen aan deugdelijk bestuur, transparantie en de dekking van tegoeden zodat deelnemers in pensioenfondsen goed beschermd zijn.

GroenLinks wil dat focus op vergroening in de pensioenfondsenrichtlijn navolging krijgt in de kapitaalmarktenunie waaraan de EU momenteel werkt. De Europese Commissie heeft onlangs besloten een strategie te willen ontwikkelen voor een duurzame financiële sector. Eickhout: “Dringende actie is nodig om ervoor te zorgen dat het financiële systeem zich aanpast aan de wereldwijde klimaatafspraken”

Share Button