Verantwoord beleggen is voor de FNV geen loze term

Bron
KAS Bank

Als grootste vakorganisatie in Nederland hecht de FNV veel waarde aan verantwoord en duurzaam beleggen. Dat geldt zowel voor haar eigen beleggingsbeleid als voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Daarbij staat ‘triple P’ centraal: People, Planet en Profit.

Coen van der Veer, als penningmeester in het dagelijks bestuur direct betrokken bij het beheer van het vermogen van de FNV, legt uit hoe de FNV in de praktijk invulling geeft aan verantwoord beleggen. Centraal thema: waarborgen van werknemers- en mensenrechten bij bedrijven wereldwijd.

Lees het hele interview met Coen van der Veer.

Share Button