ACTIAM steunt duurzame resolutie Follow This

ACTIAM steunt de duurzame resolutie van Follow This. In de resolutie roepen aandeelhouders Shell op om leiderschap te nemen in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Hiervoor is het nodig om ambitieuze doelen vast te leggen en te publiceren. Met als uiteindelijk doel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen in lijn met de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs.

Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen bij ACTIAM: ‘Shell heeft een groot menselijk kapitaal en kan dat inzetten ten behoeve van de energietransitie.’ Van der Putten ziet het als een goede eerste stap dat Shell de CO2-uitstoot van het bedrijf laat meetellen bij de variabele beloning van het management. ‘Net als Follow This spreken we de hoop uit dat een innovatief bedrijf als Shell de transitie naar duurzame energie serieus neemt en klimaatverandering ambitieus aanpakt. Met als doel de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken. Daarom stemmen wij vóór de resolutie op de komende aandeelhoudersvergadering van Shell.’

De resolutie, opgesteld door een team van Follow This, vraagt niet alleen om doelen te stellen voor de emissies van de eigen activiteiten, zoals de uitstoot van raffinaderijen en zijn leveranciers. Maar roept Shell ook op om verantwoordelijkheid te nemen voor de broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van hun raffinageproducten en aardgas. Met het steunen van de resolutie willen aandeelhouders de transitie naar een schone, betaalbare en zekere energievoorziening versnellen. ‘We zijn blij dat ACTIAM als eerste grote belegger Shell publiekelijk steunt om de leiding te nemen in de energietransitie’, zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. ‘We verwachten dat andere grote Shell-aandeelhouders ook hun verantwoordelijkheid nemen.’.

Actief aandeelhouderschap

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de komende tijd. Daarom is klimaat een belangrijk focusthema voor ACTIAM. Zo werkt de vermogensbeheerder actief aan het verder omlaag brengen van de CO2-voetafdruk van haar beleggingen en heeft daar doelen voor gesteld, om zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd gebruikt ACTIAM haar stemrecht als aandeelhouder om bedrijven aan te sporen om duurzamer te werk gaan. Door bijvoorbeeld te stemmen op voorstellen van het bestuur, op voorstellen van andere aandeelhouders – zoals nu met de resolutie van Follow This – of een resolutie mede-in te dienen.

In mei vorig jaar steunde ACTIAM ook de ingediende resolutie van Follow This. Ten opzichte van vorig jaar heeft Follow This, na overleg met ACTIAM en andere institutionele beleggers, een nieuwe benadering gekozen die een duidelijke richting aangeeft. Van der Putten: ‘Het doel blijft hetzelfde: Shell zal sneller moeten bewegen bij de benodigde energietransitie.’

Op 23 mei vindt de aandeelhoudersvergadering van Shell plaats waarin de resolutie van Follow This in stemming gebracht zal worden. Bij een meerderheid van stemmen is Shell verplicht om de ingebrachte resolutie ten uitvoer te brengen.

Over Follow This
Follow This is een beweging van groene aandeelhouders van Shell en steunt Shell om de leiding te nemen in de energietransitie. Dat doet Follow This door zo veel mogelijk aandeelhouders te scharen achter de resolutie “Shareholders support Shell to take leadership in the energy transition”. (volledige tekst via www.follow-this.org/shell/resolution-2017/).

Share Button