ABP wil meer samenwerking bij verantwoord beleggen

ABP vindt het belangrijk dat Nederlandse pensioenfondsen meer samen optrekken bij verantwoord beleggen. Daarom is het goed dat ruim zestig fondsen vandaag hebben aangekondigd dat ze hierover afspraken gaan maken met de overheid en maatschappelijke organisaties.

Intentieverklaring is eerste stap

De vandaag aangekondigde afspraken zullen later dit jaar worden vastgelegd in een zogenoemd convenant over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Hierbij speelt ook de belangenvereniging van pensioenfondsen (Pensioenfederatie) een belangrijke rol. De afspraken in dit convenant moeten helder, meetbaar en haalbaar zijn. Over de concrete thema’s in dit convenant (mensenrechten, klimaat, kinderarbeid) zal de komende maanden worden gesproken.

Fondsen kunnen van elkaar leren

Eind 2015 presenteerde ABP een nieuw beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen. Dit betekent dat ABP bij zijn beleggingen niet alleen let op rendement en kosten maar ook op hoe bedrijven omgaan met mens en milieu. Dit geldt niet alleen voor beleggingen in Nederland, maar ook voor de meer dan 130 andere landen waarin we beleggen. Andere pensioenfondsen hebben vaak ook een beleid voor verantwoord beleggen. Daarbij kunnen ze nog veel van elkaar leren. Ook kunnen ze effectiever opereren door meer samen op te trekken. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van gezamenlijke definities en standaarden.

Lees ook

Het persbericht van de Pensioenfederatie

Share Button