ABP op koers met duurzaam beleggen

ABP ligt op koers met het halen van concrete doelstellingen die bijdragen aan het terugdringen van klimaatverandering. Ook zetten we ons, door middel van gesprekken met bedrijven, in voor de aanpak van bijvoorbeeld kinderarbeid en voor goed ondernemingsbestuur. Dat blijkt uit het jaarverslag Duurzaam en Verantwoord beleggen 2016 dat de organisatie vandaag (8 mei) publiceerde.

Zo is de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille in 2016 verminderd met 7 miljoen ton. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 2,8 miljoen auto’s. De beleggingen in hernieuwbare energie groeiden met 25%. Daarnaast is op andere terreinen meer belegd in bedrijven die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke- en milieuproblemen. Voor ABP moet verduurzaming van de beleggingen hand in hand gaan met een optimaal rendement. Afgelopen jaar was het rendement 9,5%.

Concrete doelstellingen

In 2016 zijn we gestart met een ambitieus beleid om duurzaam en verantwoord te beleggen. Daarbij zijn concrete doelstellingen voor 2020 geformuleerd. Zo moet de CO2-voetafdruk met 25% verminderd zijn ten opzichte van begin 2015. Eind 2016 is een vermindering van 16% gerealiseerd. Die daling komt onder andere doordat beleggers werken met zogenaamde carbonbudgetten die jaarlijks stapsgewijs worden verlaagd. Een forse afname kwam ook door het grotendeels afstoten van fossiele takken van energiebedrijven RWE en E-on. Ook het vastgoed waarin ABP investeert is fors minder CO2 gaan uitstoten.

Een andere doelstelling van ABP is om 5 miljard te beleggen in hernieuwbare energie in 2020. In 2016 groeiden deze beleggingen met 25%, van 2,2 naar 2,8 miljard euro. ABP belegde onder andere in zonnepanelen in India en de VS, maar ook in Nederlandse windenergie.

Bijdragen oplossen maatschappelijke- en milieuproblemen

ABP wil de beleggingen verdubbelen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke- en milieuproblemen. Het gaat dan om 29 miljard euro in begin 2015 naar 58 miljard euro in 2020. Eind 2016 staat de teller op 41 miljard euro. Het gaat hierbij vooral om beleggingen in duurzaam vastgoed en ‘groene’ obligaties. Nieuw zijn beleggingen in hypotheken van energiezuinige woningen in Nederland.

Dialoog met bedrijven, deelnemers en stakeholders

ABP blijft in gesprek met ondernemingen over klimaatmaatregelen, milieuschade, mensenrechten en goed bestuur. In 2016 spraken we 245 bedrijven over deze onderwerpen en stemden we op ruim 4.000 aandeelhoudersvergaderingen. Zo oefenen we als aandeelhouder invloed uit om bedrijven te laten verduurzamen. Ook gaat ABP in gesprek met deelnemers op bijeenkomsten en webinars. In 2016 organiseerde we voor het eerst rondetafelgesprekken en een grote bijeenkomst waarbij werkgevers, maatschappelijke- en belangenorganisaties werden uitgenodigd.

Share Button