MN publiceert digitaal jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN publiceert vandaag het jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen over 2016. Thema’s als impact beleggen, energie transitie en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, domineerden het jaar.

 Nieuwe impactinvestering die MN voor haar opdrachtgevers heeft gedaan, zijn beleggingen in de infrastructuur voor schone energie, energie-efficiency, energieopslag en distributiecapaciteit. Doordat MN ook de meetbaarheid van impact als voorwaarde voor investering stelt, kan op jaarbasis worden berekend hoeveel CO2-uitstoot hiermee vermeden wordt. Een soortgelijke meetmethodiek wil MN ook uitrollen voor de andere klimaatthema’s.

Klimaatverandering

Het afgelopen jaar is ook MN’s strategie om klimaatverandering tegen te gaan verder ontwikkeld. ‘Met de top tien grootste CO2-uitstoters in onze portefeuille voeren we een scherpe dialoog’, aldus Karlijn van Lierop, Head of Responsible Investment & Governance. ‘Zet een bedrijf te weinig stappen en weten ze ons er niet van te overtuigen dat ze ook in een 2-graden-scenario een goede investering zijn, dan gaan we afscheid nemen.’

Maatschappelijke rol

Gerald Cartigny, Chief Investment Officer in de Raad van Bestuur van MN, vertelt in het verslag dat de pensioenfondsen en hun achterban in de metaalsector steeds meer betrokkenheid hebben bij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord beleggen.

De deelnemer vindt het steeds belangrijker dat we onze maatschappelijke rol als belegger goed invullen. Zij vinden een goed pensioen belangrijk, maar willen dat genieten in een leefbare wereld waarin aandacht is voor onder andere het klimaat en goede sociale en arbeidsomstandigheden.’

Het MN-verslag MVB over 2016 is als digitaal magazine te bekijken

Share Button