Triodos Bank realiseert solide groei in eerste halfjaar 2017

Triodos Bank heeft de cijfers over het eerste halfjaar van 2017 gepubliceerd. Het totale beheerde vermogen – samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Investment Management en Triodos Private Banking – is over de eerste zes maanden van 2017 met 4% gegroeid naar EUR 14 miljard. De totale balans van Triodos Bank is over de eerste helft van 2017 met 5% gegroeid naar EUR 9,5 miljard. In de eerste helft van het jaar groeide de hoeveelheid leningen die duurzame impact opleveren met 6,6% (2016: 4,1%)

Belangrijkste financiële mijlpalen:

  • 5% groei van het balanstotaal
  • 4% groei van het beheerd vermogen naar EUR 14 miljard
  • Common Equity Tier 1 ratio 20,1%
  • Nettowinst EUR 19,4 miljoen
  • 6,6% groei van leningen aan duurzame ondernemingen
  • 20.000 nieuwe klanten (3% groei)

Het totale beheerde vermogen – samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Investment Management en Triodos Private Banking – is over de eerste zes maanden van 2017 met 4% gegroeid naar EUR 14 miljard.

De totale balans van Triodos Bank is over de eerste helft van 2017 met 5% gegroeid naar EUR 9,5 miljard. In de eerste helft van het jaar groeide de hoeveelheid leningen die duurzame impact opleveren met 6,6% (2016: 4,1%)

De nettowinst van Triodos Bank in de eerste helft van 2017 is EUR 19,4 miljoen.

Samen de lokale economie verduurzamen

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “Het verbreden en verdiepen van duurzaamheid is niet alleen een kwestie van inzet en handelen van individuele organisaties. Om een snelle en effectieve transformatie naar een duurzame economie te realiseren moeten we samenwerken en coalities vormen. De bankensector kan zo’n coalitie zijn en op die manier op een positieve en directe manier bijdragen aan de duurzaamheidsagenda voor onze planeet. Triodos staat in het hart van deze beweging en wil daarin graag een voortrekkersrol nemen. Door alleen ondernemers die onze ambities delen te financieren in de sociale, milieu en culturele sectoren. Dat is hoe we onze positieve impact voortdurend vergroten.”

In de zes maanden tot 30 juni 2017 heeft Triodos Bank de leningen aan duurzame ondernemingen, instellingen en projecten verder uitgebouwd. Over de eerste helft van het jaar namen duurzame leningen toe met 6,6% (30 juni 2016: 4,1%). Over de eerste helft van 2017 nam het aantal toegekende particuliere hypotheken toe met 15,8%, tegen 16% over dezelfde periode vorig jaar. Hypotheken aan particulieren vertegenwoordigen 17% van het totale volume aan duurzame leningen.

Alle vestigingen, en Investment Management en Private Banking, ontwikkelden volgens verwachting, ondanks de ongunstige lage renteomgeving. De Spaanse vestiging heeft op de korte termijn meer last van de renteomgeving dan de andere vestigingen en dit heeft negatieve invloed op de Spaanse resultaten. De verwachting is dat de situatie in Spanje op termijn zal normaliseren.

Over de eerste zes maanden van 2017 steeg het aantal klanten met 20.000, naar een totaal van 672.000. Dit is een toename van 3% (eerste zes maanden 2016: 4%).

Het vermogen beheerd door Triodos Private Banking groeide gedurende de eerste zes maanden van 2017 met 5% tot EUR 1,1 miljard (eerste zes maanden 2016: 5%).

De ratio bedrijfsuitgaven/inkomsten was voor het eerste half jaar 78% (eerste zes maanden 2016: 77%)

De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille bedroeg in de eerste helft van 2017 EUR 1,0 miljoen, ofwel 0,02% van de leningenportefeuille. Dit wijst op een robuuste kwaliteit van de leningenportefeuille.

De nettowinst van Triodos Bank bedroeg voor de eerste zes maanden van 2017 EUR 19,4 miljoen, licht hoger dan dezelfde periode in 2016 (EUR 18,6 miljoen).

Vermogenspositie

Gedurende de eerste zes maanden van 2017 steeg het eigen vermogen van Triodos Bank met 7% naar EUR 957 miljoen, tegen 6% over dezelfde periode in 2016.

Triodos Bank heeft een Common Equity Tier 1 ratio (CET1) van 20,1%. Dit is een belangrijke indicator van de solvabiliteit van de bank. De leverage ratio bedraagt 9%, wat aanmerkelijk beter is dan de 3% die als minimum voor Europese banken wordt beschouwd.

Triodos Investment Management

In de eerste helft van 2017 bleef het door Triodos Investment Management beheerde vermogen nagenoeg stabiel op EUR 3,3 miljard (eind 2016: EUR 3,3 miljard). Ten opzichte van de eindejaarscijfers groeide het volume van de Triodos investeringsfondsen met 1,3%.  Hoewel de totale groei van het beheerd vermogen bescheiden was, ervaarde de meerderheid van de fondsen instroom.

Voor meer detail over de resultaten van Triodos Investment Management zie ook het vandaag gepubliceerde persbericht van Triodos Investment Management.

Vooruitzichten

Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2017 verdere groei – waarmee de bank haar missie waarmaakt om blijvende en duurzame voordelen voor mens en planeet te creëren. Om deze groei te schragen, beoogt de bank in de tweede helft van 2017 EUR 60 tot 75 miljoen aan extra kapitaal aan te trekken.

Voor de tweede helft van 2017 is de verwachting dat de toevertrouwde middelen en leningen aan duurzame ondernemers en projecten een gestage groei zullen laten zien en dat de leningenportefeuille verder zal groeien.

In de huidige lage renteomgeving zal naar verwachting een bescheiden maar stabiel rendement op eigen vermogen van tussen 3% en 4% gerealiseerd worden, waarbij de nettowinst zal uitkomen op EUR 30 tot 40 miljoen.

Share Button