Slechts 20 procent van vermogenden kiest bewust voor duurzaam beleggen

Duurzaamheid wordt door bijna alle vermogenden als belangrijk gezien. Toch kiest slechts één op de vijf vermogenden er bewust voor om duurzaam te beleggen, blijkt uit de Vermogensmonitor van ABN AMRO MeesPierson. Dit is een jaarlijks onderzoek dat uitgevoerd wordt door onderzoeksbureau GfK onder 500 vermogenden in Nederland. Vermogenden zijn mensen waarvan het vrij besteedbaar vermogen hoger is dan 500.000 euro. Er deden ook 195 miljonairs mee aan het onderzoek.  

Recordbedrag duurzame beleggingen

Duurzaam beleggen wordt steeds populairder. Bij ABN AMRO was er eind vorig jaar maar liefst 4,6 miljard euro duurzaam belegd. Dat is een recordbedrag. Ongeveer de helft van de vermogenden die meedeed aan het onderzoek geeft aan te beleggen in duurzame beleggingen, maar slechts 20 procent heeft hier bewust voor gekozen.

Uit het onderzoek blijkt het leveren van een bijdrage aan de wereld de grootste motivatie om duurzaam te beleggen. Daarnaast zien veel vermogenden dit als een maatschappelijke plicht. Richard de Groot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO, zegt: “De verwachting is dat de maatschappelijke trend waarbij duurzaamheid steeds gangbaarder wordt, waarschijnlijk ook de komende jaren doorzet.”

Drempels om duurzaam te beleggen

Uit de Vermogensmonitor blijkt dat de belangrijkste reden voor vermogenden om niet duurzaam te beleggen, is dat zij het lastig vinden om in te schatten welke beleggingen echt duurzaam zijn. “Toch hoeft het niet zo lastig te zijn als het lijkt. Bedrijven melden namelijk steeds vaker zelf wat ze op duurzaamheidsgebied allemaal doen. Bovendien zijn veel onderzoeksbureaus gespecialiseerd in duurzaam beleggen. Zij publiceren geregeld rapportages met nuttige informatie over de duurzame activiteiten van bedrijven,” zegt De Groot.

Een andere veelgenoemde reden om juist niet duurzaam te beleggen is dat het rendement lager is. Dit is volgens De Groot een veelvoorkomend vooroordeel dat in de praktijk lang niet altijd klopt.  “Op korte termijn kunnen de verschillen in rendement groot zijn, maar op de lange termijn hoeft het zeker geen rendement te kosten,” zegt hij.

Energiebesparende maatregelen

Dat vermogenden duurzaamheid wel belangrijk vinden, maar hier niet naar handelen blijkt ook uit de aanpassingen aan hun eigen woning. ABN AMRO geeft aan dat iedereen door energiebesparende maatregelen kan bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Toch geeft 40 procent aan geen enkele energiebesparende maatregel genomen te hebben.

Zes op de tien heeft groene energie

Zes op de tien vermogenden gebruikt groene energie. Van de vermogenden die nog een contract met grijze energie hebben, geeft 42 procent aan hier geen specifieke reden voor te hebben. 16 procent geeft aan dat het milieu geen prioriteit heeft, 15 procent vindt groene energie te duur en 11 procent heeft er nog nooit over nagedacht. De gedachte dat groene energie te duur is, is echter een misvatting. Omdat het steeds goedkoper wordt om groene energie op te wekken, is een contract met groene energie tegenwoordig al lang niet meer duurder dan een contract met grijze energie. Sterker nog, tijdens het energie vergelijken is de kans groot dat de top tien van de goedkoopste energiecontracten uit groene energiecontracten bestaat.

Share Button