Private sector en initiatiefnemers “Schooldakrevolutie” roepen overheid op tot verduurzaming scholen

Stichting Schooldakrevolutie is in ver gevorderde gesprekken met de private sector om financiering mogelijk te maken waarmee alle geschikte Nederlandse schooldaken kunnen worden voorzien van zonnepanelen.

Uit onderzoek van de Schooldakrevolutie blijkt dat een eenmalige investering van €100 miljoen nodig is om de ca. 6000 scholen in Nederland die nog geen zonnepanelen hebben te voorzien van hun eigen duurzame energiebron. Met 50 zonnepanelen per school zal dit naar verwachting 25 jaar lang een besparing van €10 miljoen per jaar opleveren. Indien de overheid bereid is €50 miljoen (€ 12,5 miljoen per kabinetsjaar) ter beschikking te stellen is Rabobank bereid om, eventueel samen met andere banken, de overige €50 miljoen te financieren.

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank en medeoprichter van Stichting Schooldakrevolutie: “Het investeren in zonnepanelen op scholen levert op alle fronten voordeel: het verduurzaamt hun energievoorziening, het vergoot het bewustzijn onder scholieren en de kostenbesparing kan ten goede komen aan beter onderwijs, de kerndoelstelling van scholen. Op deze manier dragen we samen bij aan de verduurzamingsagenda van Nederland.”

De Stichting Schooldakrevolutie coördineert financiering en logistieke implementatie van het project om scholen zo veel mogelijk zorg uit handen te nemen, en schaalvoordeel te realiseren.

Feike Siebesma, CEO Koninklijke DSM en vanuit NL2025 medeoprichter Stichting Schooldakrevolutie: “Deze samenwerking tussen scholen, overheid en bedrijven is een uitstekend voorbeeld van privaat-publieke-samenwerking. Scholen kunnen door hun opleidingsrol een geweldige impuls geven aan de bewustwording en educatie van de volgende generaties jonge Nederlanders rondom duurzaamheid.”

Een soortgelijke oplossing leidde al eerder tot de oprichting van het Nationaal Energiebespaarfonds, dat €300 miljoen aan financiering, afkomstig van de overheid en Nederlandse banken, beschikbaar stelt voor de verduurzaming van woningen. Het model van het Energiebespaarfonds zal als voorbeeld dienen voor de verdere structurering van de financiering.

Het initiatief om scholen te voorzien van zonnepanelen sluit ook goed aan bij de Bouwagenda die op verzoek van het kabinet werd samengesteld in 2016 met als doel om de gehele bouwsector op alle fronten te verduurzamen.

Bernard Wientjes, Voorzitter Taskforce Bouwagenda: “Dit initiatief sluit naadloos aan bij de ambitie van de Bouwagenda om de scholen in Nederland duurzamer, slimmer en gezonder te maken.  Dit project is een mooi voorbeeld van een eerste stap naar een integrale aanpak. De Bouwagenda streeft naar gezonde en duurzame schoolgebouwen die de onderwijsprestaties maximaal ondersteunen.  Onze taskforce steunt daarom de oproep aan het nieuwe kabinet om te gaan investeren in het verduurzamen van scholen.”

Naast een bijdrage aan de energietransitie zullen de zonnepanelen een kostenbesparing opleveren voor scholen die zij dan kunnen investeren in het vak Toekomst, waarbij leerlingen bewust worden gemaakt van het belang van een duurzame samenleving. Na 10 jaar zijn de scholen eigenaar van de zonnepanelen en kunnen ze nog een verdere 15 jaar profiteren van gratis stroom.

Share Button