Eco-Plus: Beleggen in duurzaamheidsdoelen van 50 internationale bedrijven

Duurzaam ondernemen is al lang geen loze kreet meer. Voor multinationals is het realiseren van duurzaamheidsdoelen een belangrijk onderdeel geworden van de bedrijfsvoering om kapitaal te verwerven. Beleggen in bedrijven met duurzaamheidsdoelen is dan ook een interessante manier om succesvol te investeren. Vandaar dat vermogensbeheerder Wilgenhaege ‘Eco-Plus*’ introduceert: een beleggingsproduct gebaseerd op een Duurzaamheidsindex waarin 50 internationale bedrijven staan die geselecteerd zijn op hun ESG-score. Deze score betreft de niet-financiële prestaties op het gebied van milieu (Environment), sociale prestaties (Social) en behoorlijk bestuur (Governance).

“Er is een groeiende behoefte om naast succesvol te beleggen ook iets bij te dragen aan de gezondere toekomst van onze wereld. Het gaat om een win-win-situatie. Met dit product proberen we in die behoefte onder beleggers te voorzien. De 50 geselecteerde internationale bedrijven leveren een positieve bijdrage aan een leefbare wereld. En omdat we op de einddatum gegarandeerd minimaal 95% van de nominale inleg uitkeren, is het risico beperkt”, aldus Jerry Langelaar, directeur van Wilgenhaege.

De Duurzaamheidsindex van de 50 geselecteerde bedrijven is gebaseerd op de ‘Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 Euro Index’. De grondslag hiervoor wordt weer bepaald door de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) die door de Verenigde Naties in 2015 zijn vastgesteld. Enkele bedrijven die op dit moment in deze index zijn opgenomen zijn Google, Unilever, L’Oreal, Roche en Allianz. Deze duurzame bedrijven hebben op dit moment hoge ESG-scores. Uitgesloten van deelname zijn bedrijven die betrokken zijn in de alcohol, wapen, gok, nucleaire, pornografie of tabaksindustrie.

De inschrijvingsperiode loopt tot vrijdag 27 oktober 15.00 uur. Inschrijven kan in veelvouden van 1.000 euro nominaal met een minimum inschrijving van 10.000 euro nominaal. De looptijd is zes jaar. Op 27 oktober 2017 wordt de startwaarde van de Duurzaamheidsindex vastgesteld. Over zes jaar (2023) loopt de Eco-Plus af. De uitgevende instelling is BNP Paribas S.A. Inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege Capital Markets B.V.

De aanschaf van een Eco-Plus brengt bepaalde risico’s met zich mee, zoals kredietrisico, koersrisico, valutarisico, liquiditeitsrisico, risico met betrekking tot belangenverstrengeling en risico op voortijdige beëindiging. De Eco-Plus is daarom niet geschikt voor beleggers die deze risico’s niet willen aanvaarden

Share Button