Meesman aandelen indexfondsen worden duurzaam en belastingefficiënt

Bron
Meesman

Met ingang van 16 oktober 2017 zijn alle drie de Meesman aandelenfondsen (Wereldwijd, Europa, Opkomende Landen) duurzaam. Bovendien zal Meesman voortaan naast Aandelen Wereldwijd ook voor de aandelenfondsen Europa en Opkomende Landen de dividendbelasting kunnen terugkrijgen voor zijn klanten.

Waarom deze wijziging?

Voor beleggers is de duurzaamheid van hun beleggingen een steeds belangrijker thema aan het worden. Zij willen met hun geld een zo goed mogelijk rendement behalen maar er moet ook rekening worden gehouden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur.

Meesman onderschrijft dit en gaf hier tot nu toe invulling aan door over deze onderwerpen in gesprek te gaan met de bedrijven waarin wij beleggen. De afgelopen jaren is echter duidelijk gebleken dat bij veel van Meesmans klanten de wens bestaat om een stap verder te gaan en niet meer te beleggen in bedrijven die onvoldoende duurzaam en verantwoord opereren.

Rob Bauer, lid van de Raad van Toezicht bij Meesman Indexbeleggen en in het dagelijks leven hoogleraar Institutionele Beleggers aan de Universiteit Maastricht School of Business and Economics, over duurzaam beleggen: ‘Vermogensbeheerders zoals Meesman hebben een belangrijke taak om het aan hen toevertrouwde vermogen te beleggen op een verantwoorde, duurzame wijze. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt ook dat beleggers hier behoefte aan hebben; beleggers nemen informatie over de duurzaamheid van ondernemingen zeer serieus. Verantwoord beleggen kan bovendien uitstekend worden gecombineerd met de passieve manier van beleggen die centraal staat in de Meesman beleggingsfilosofie. Het een sluit het ander zeker niet uit.’

De andere verandering betreft het rendement. Hendrik Meesman: ‘De afgelopen jaren hebben wij jaren goede ervaring opgedaan met het terugkrijgen van de ingehouden dividendbelasting voor het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd. Dit levert onze klanten jaarlijks extra rendement op. Dit wilden wij ook graag mogelijk maken voor onze andere aandelenfondsen. Wij zijn er nu in geslaagd om beide bovenstaande wensen in één keer te realiseren. Met de overstap naar de duurzame varianten van de MSCI Indexen bij partner Northern Trust bieden we onze klanten voortaan zowel duurzaamheid als extra rendement.”

Duurzaam beleggen

De Meesman index aandelenfondsen gaan voortaan duurzame varianten van de ‘gewone’ MSCI indexen volgen. Bedrijven die onvoldoende oog hebben voor mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het betreft ongeveer 5% van de bedrijven in de ‘gewone’ MSCI indexen. Het blijven dus zeer breed gespreide beleggingen. In het verleden was het rendement van de ‘gewone’ MSCI index en de duurzame MSCI index nagenoeg gelijk. Vanwege de kleine verschillen tussen de indexen verwacht Meesman in de toekomst vergelijkbare rendementen.

Belastingefficiënt beleggen

Tot nu toe kon Meesman alleen voor het Aandelen Wereldwijd fonds de ingehouden dividendbelasting terugkrijgen. Vanaf nu geldt dit ook voor de twee andere aandelenfondsen (Aandelen Europa en Opkomende Landen). Meesman verwacht dat dit klanten een extra rendement oplevert van circa 0,4% per jaar voor het Europa fonds en 0,2% per jaar voor het Opkomende Landen fonds.

Wat verandert er niet?

Beleggingsfilosofie De Meesman beleggingsfilosofie kan als volgt worden samengevat: zorg voor brede spreiding, houd de kosten laag en houd koers. Dit levert op lange termijn de beste beleggingsresultaten op. Deze filosofie vormt de basis van het bedrijf en verandert niet.

Blijvend lage kosten De kosten veranderen niet. De fondskosten blijven 0,5% per jaar en de eenmalige transactiekosten blijven 0,25%. Er zijn geen andere kosten. Dus ook geen btw of service fee.

Over Meesman

Meesman Indexbeleggen is in 2005 opgericht door Hendrik Meesman en Jacques Wintermans met als doel om indexbeleggen naar Nederland te halen. Beide directeuren waren er op grond van vijftig jaar onderzoek van overtuigd dat passief beleggen in goedkope indexfondsen voor particuliere beleggers op de lange termijn het beste rendement oplevert. Dit wilden zij mogelijk maken in Nederland, waar indexfondsen destijds nog niet aangeboden werden door de traditionele banken en andere vermogensbeheerders. In 2017 propageren beide directeuren onveranderd dezelfde beleggingsfilosofie, die kan worden samengevat als ‘breed spreiden, lage kosten, koers houden’.  Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en beheert inmiddels € 275 miljoen voor zijn klanten.

Share Button